Trä i byggnader

Hur smakar friskt virke? Hur låter virke av god kvalitet och när bör det fällas? Vad håller svampar och bakterier på avstånd? Det är kunskaper som förr var ovärderliga för att bedöma träets kvalitet. Idag har vi mer förfinade instrument och Statens fastighetsverks kvalitetskrav på virke för utomhussnickerier bygger såväl på gammal kunskap och trätradition som på nyare tids forskningsresultat.

Dra nytta av våra experters kunskaper för ditt eget byggande. De hjälper dig att ställa krav på din virkesleverantör och kan bidra till att ditt hus står friskt i många år. Finns även som tryckt material.