Torpet - historik och skötsel

Blickar du ut över åkrar eller skog från fönstret, eller ser du istället kala klippor och hav? Fönsterrutorna är kanske i gnistrande munblåst glas, från den tid då ditt fritidshus byggdes. Den här skriften handlar om fritidshus som Statens fastighetsverk, SFV, hyr ut. Det är ungefär 200 stycken och någonstans i Sverige ligger just ditt sommarnöje.

Merparten av byggnaderna har sitt ursprung som torp och arbetarbostäder. De ligger på ett 30-tal kungsgårdar eller militära boställen – jordbruksegendomar – från Uppland i norr till Skåne i söder. En fjärdedel av fritidshusen finns i Norrbottens inland och byggdes som kojor eller åretruntbostäder för skogsarbetare. Resten har varit bostäder för lots- och fyrpersonal på kronoholmar – öar som har sitt ursprung i fiskenäringen. SFV förvaltar husen och den tillhörande marken.

Husen är en del av vårt gemensamma kulturarv. Sättet de byggts på berättar om traditioner, material och tekniker från en annan tid, då allt inte tillverkades på fabriker eller industrier. Nedan hittar du separata avsnitt om våra vanligaste byggnadstyper. Om du är hyresgäst med underhållsskyldighet får du veta hur du ska sköta huset. Vi berättar också om trädgården och vad du kan göra för att bevara den för framtiden.

Innehåll:

  1. Vad är ett torp? (PDF-dokument, 10,9 MB)
  2. Värde och lagar (PDF-dokument, 13,2 MB)
  3. Husets delar - grund, stomme och fasad (PDF-dokument, 558 kB)
  4. Fönster (PDF-dokument, 268 kB)
  5. Taket (PDF-dokument, 6 MB)
  6. Färg och målning (PDF-dokument, 6,5 MB)
  7. Invändigt underhåll (PDF-dokument, 122 kB)
  8. Trädgård, växter och inhägnader (PDF-dokument, 12,2 MB)
  9. Checklista när du ska stänga torpet (PDF-dokument, 150 kB)
  10. Läs mer (PDF-dokument, 35 kB)