Putsarbeten

Ska du putsa om fasaden på huset? Är du osäker på hur man gör det på bästa sätt? Statens fastighetsverk har tagit fram en skrift för de förvaltare som arbetar med underhåll av äldre putsade byggnader som kanske kan vara till nytta även för dig.

Vägledningen används bland annat som ett underlag vid upphandling av mur- och putsarbeten och med hjälp av denna kan våra förvaltare ställa de rätta frågorna till projektörer och entreprenörer.

Tekniska anvisningar putsarbeten (PDF-dokument, 1,9 MB)