Byggnadsplåt och smide

I många av de byggnader som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar är volymen byggnadsplåt och mängden smidda byggnadsdetaljer betydligt större än i landets övriga byggnadsbestånd. I denna pdf har vi samlat våra riktlinjer, råd och erfarenheter.

SFV har i denna skrift samlat kunskaper och erfarenheter från en lång tid som stor beställare av underhållsarbeten av plåttak och smidesdetaljer. Skriften vänder sig i första hand till SFV:s medarbetare och konsulter med syfte att upprätthålla en hög teknisk och kulturhistorisk kvalitet. Självklart finns mycket matnyttigt här också för den byggnadsvårdsintresserade allmänheten.

Byggnadsplåtosmide 2016.pdf (PDF-dokument, 5,5 MB)

Vi hoppas att de råd och erfarenheter som redovisas här kan inspirera - god läsning!