Parkvård i kulturmiljö

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar en mångfald av kulturlandskap. De kan berätta om det samhälle och de människor som tidigare funnits här och som bidragit till att bygga upp det rika kulturarv vi har i dag. I den här skriften har vi samlat råd och erfarenheter från vårt arbete på många olika slags fastigheter i vårt breda bestånd.

Parkvård i kulturmiljö (PDF-dokument, 3,5 MB)

Kulturarvet är en gemensam resurs. SFV:s regeringsuppdrag är att fastigheternas värden, inklusive kultur- och naturmiljövärden, ska bevaras, vårdas och utvecklas. För att verka i kulturlandskapet behövs kunskap, varsamhet, rutiner samt hållbara metoder. Det är vad denna skrift vill förmedla. Parkvård i kulturmiljö vänder sig till er som på olika sätt arbetar eller kommer i kontakt med parker, trädgårdar och kulturmiljöer som förvaltas av SFV. De råd och erfarenheter som redovisas här ska ses som vägledning och inspiration. God läsning!