Koka egen rödfärg

Slamfärg med rödfärgspigment har använts i Sverige sedan slutet av 1500-talet. Med färgpigment, vatten, mjöl och järnvitrol kan du koka din egen rödfärg. Här visar vi rödfärgskokning och målning på Huseby bruk. Receptet finns längre ner på sidan.

I fllmen nedan blandar och kokar Mathias Stenström, teknisk förvaltare på Statens fastighetsverk och målarmästare Lars Karlsson egen rödfärg och berättar vad du ska tänka på vid målning.

Tillverkning av slamfärg

Namnet slamfärg kommer sig från att man slammar upp pigment i vatten. Färgpigmenten består oftast av mineralämnen, såsom ockror och umbror. Det vanligaste pigmentet är det röda som huvudsakligen består av järnoxider. Färgens bindemedel är stärkelseklister av finmalet råg-, vete- eller kornmjöl och ibland tillsätts även lite linolja samt järnvitriol.

Recept rödfärg

50 l vatten
2–2½ kg finmalet rågmjöl
8 kg rödfärgspigment
2 kg järnvitriol

Gör så här: 2 kg järnvitriol löses i 50 l kokande vatten.
Tillsätt 2–2½ kg finmalet rågmjöl under vispande och låt lösningen koka i 15 min.
Tillsätt 8 kg rödfärgspigment under flitig omrörning. Allt kokas i cirka 30 minuter på låg värme.

Färgen är klar att användas när den svalnat och räcker till cirka 150–180 kvm väggyta, beroende på underlagets sugförmåga.

Målning

Slamfärg fäster bäst på ojämna ytor varför det ska målas på ohyvlat virke. Underlaget ska vara torrt men heller inte för uppvärmt av sol och temperaturen ska vara över 0° C. När det är dags för ommålning bör löst färgmaterial först borstas bort.

Från timrade mangårdsbyggnader till gårdshus

Slamfärg med rödfärgspigment har använts i Sverige sedan slutet av 1500-talet men fick spridning på 1600-talet när adeln började måla sina timrade mangårdsbyggnader. Färgen blandades då med tjära och målades direkt på timret. Under 1700-talet spred sig färgen till städerna, tillverkningen ökade och den blev billigare. På slutet av 1700-talet hade slamfärgning nått ut till allmogen på landsbygden och under 1800-talet var färgen vanlig och började främst förknippas med ekonomibyggnader och gårdshus. Under 1900-talets första årtionden fick emellertid färgen ökad popularitet, kanske främst på grund av nationalromantikens stilideal som hämtade inspiration från äldre tiders byggnadsskick.