Energieffektiva lösningar i gamla hus

Är det möjligt att hitta energieffektiva lösningar i kulturhistoriska byggnader? SFV har i ett projekt utvärderat några bra och lämpliga lösningar för energieffektivisering i befintliga kulturarvsbyggnader. Här finns mer att läsa för dig som förvaltar kulturhistoriskt värdefulla byggnader och som vill jobba med energieffektivisering.

Under drygt ett år har SFV tillsammans med Sustainable Innovation utvärderat nya lösningar för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Vi har tittat på energieffektiv avfuktning, introduktion av LED-belysning i kulturmiljöer, kompletteringslösningar för fönster, effekt- och värmestyrning och vad man behöver tänka på när det gäller värmekabel i takavvattningssystem.

Nägra av lärdomarna är: övergången till LED-alternativ skulle leda till minst 60% energibesparing. Introduktion av kompletterande styrsystem i flera av fallen visade på sänkning av byggnadernas energibehov. De kompletterande styrsystemen resulterar framför allt i en påtaglig kostnadsbesparing, men 
bör också kunna leda till minskade utsläpp i fjärrvärmeproduktionen.

Förutom direkta energieffektiviseringslösningar har projektet bidragit till kunskapsutveckling inom samtliga områden. För dig som vill ta del av vår kunskap finns nedanstående informationsblad. Informationen är tänkt för dig som är förvaltare, tekniker, enerigspecialist eller på annat sätt är involverad i förvaltningsfrågor.

Områden:

Informationsbladen gör inte anspråk på att vara heltäckande för de mycket varierande situationer man kan ställas inför. I de fall där kulturmiljön kan påverkas är det också viktigt att involvera antikvarisk expertis redan i planeringen.

Vill du fördjupa dig ännu mer kan du även ta del av de rapporter som skrevs i samband med delprojekten.

  1. Energieffektiv avfuktning (PDF-dokument, 2,7 MB) samt Sammanställning av energieffektiva avfuktningsmetoder (PDF-dokument, 1,3 MB)
  2. Effektreduktion (PDF-dokument, 881 kB)
  3. Avancerad värmestyrning (PDF-dokument, 677 kB)
  4. Värmekabel i takavvattning (PDF-dokument, 1,6 MB)
  5. Kompletteringslösningar för fönster (PDF-dokument, 3,7 MB)