Energibesparande åtgärder på fönster i byggnader med stort kulturvärde

Fönster har en central betydelse för en byggnad, både funktionellt och arkitektoniskt. Hur kan fönster bidra till energibesparing samtidigt som hyresgästen är nöjd med klimatet och de kulturhistoriskta värdena tas tillvara? I rapporten nedan kan du läsa om hur SFV har valt att titta närmare på energibesparande åtgärder på fönster.

Fönstren är en betydande del av ett kostsamt värmeläckage ur en byggnad. Statens fastighetsverk ska minska sin energianvändning och samtidigt ta tillvara kulturhistoriska värden. På Skeppsholmen i Stockholm har SFV studerat fönster närmare och testat ett antal åtgärder. Läs mer om arbetet i dokumentet nedan.

Energibesparande åtgärder på fönster i byggnader med stort kulturvärde (PDF-dokument, 2,3 MB)