Kort om antik eller klassisk arkitektur

Samlingsnamn för grekisk och romersk arkitektur från ca 700 f.Kr. till 600 e.Kr.

Grekisk arkitektur (700 f.Kr.-30 e.Kr.)

Ett huvudverk är Partenontemplet på klippan Akropolis i Aten, 400 f.Kr. En enkel sadeltaksbyggnad omskriven av pelare. Karaktäristiskt är konstruktionens klarhet, som tydligt skiljer på bärande och burna delar. Den grekiska arkitekturen betonade främst de yttre rumsbildningarna.

Romersk arkitektur (100 f.Kr-600 e.Kr)

Den romerska arkitekturen utgår från den grekiska men utvecklar valvbågen och kupolen. Med gjutteknikens hjälp skapas stora övertäckta rum. Pantheon i Rom, 80 e.Kr., är ett mycket välbevarat exempel.