1800-talsarkitektur

En bit in i 1800-talet (1830-1890) kan man säga att den klassicistiska arkitekturen tar slut. Arkitekturen från cirka 1830 sökte intryck från de flesta tidigare epokers och världsdelars arkitektur. Ibland kallas perioden för Eklekticism (något som hämtar från olika källor).

Beaux Arts-arkitektur (1830-1890)

Beaux-Arts är franska konstakademiens arkitekturskola som medvetet studerade hur de klassiska idealen kunde förenas med moderna byggnadsuppgifter. Ett framstående exempel i Sverige är Universitetshuset i Lund 1877 av Helgo Zettervall.

Nygotik (1830-1890)

Arkitekterna undersökte många av de stilar som historien uppvisat, och prövade dem som nyrenässans och nybarock, men den mest betydelsefulla var nygotiken. Studiet av gotikens konstruktionsmetoder leder fram till vår tids beräkningsmetoder. Allhelgonakyrkan i Lund 1877 av Helgo Zettervall är ett sådant exempel.

Arts and Craft (1845-1910)

Engelsk konstriktning som strävade efter högre kvalitet på vardagens miljöer. Kritiska till industrialismens masstillverkning ville Arts and Crafts-rörelsen åter knyta arkitekturen närmre hantverket och det individuella konstskapandet, ofta med medeltiden som socialt ideal. Den goda bostaden var betydelsefull för arkitekternas strävan. Efter Red House av Philip Webb 1860 kommer flera generationer arkitekter influerade av idealen. Efter år 1900 kom också övriga Europa att ta starkt intryck.

Jugend (1895-1910) eller Art noveau

Med inspiration från växtriket och andra organiska former sökte arkitekterna en stil fri från historia även om rörelsen tydligt bottnar i både nygotik och Arts and Craft. Metrostationerna i Paris kring år 1900 av Hector Guimard uttrycker denna strävan tydligt. Det främsta svenska exemplet är Dramatiska teatern i Stockholm av Fredrik Liljekvist 1901.

Nationalromantik (1905-1915)

En internationell rörelse sprungen ur Arts and Crafts som ville återknyta byggandet till lokala och inhemska förebilder och material. Rörelsen fick mycket stort genomslag i Sverige med Ragnar Östbergs Östra Real-läroverk 1906 som viktig startpunkt.