Kortkort om arkitekturens stilar och ismer

Målet är att beskriva vad arkitektur kan vara. En bred tolkning av begreppet arkitektur presenteras. Arkitektur inbegriper både äldre miljöer och nya tänkta. Arkitektur behandlar landskap, byggnad och inredning - både miljöerna "som de står där" och upplevelsen av dem.

Vad är arkitektur?

"Rumslighet" "Rörelse" "Material" "Tid" "Minne"
"Stämning" "Ljus" "Dröm" "Ordning" "Plats"

Begreppet arkitektur har getts många definitioner, t ex för romaren Vitruvius 80 e. Kr:

"Utilitas. Firmitas. Venustas."
Nyttig! Hållbar! Behaglig!

Ta reda på mer om arkitekturens stilar och ismer: