Fornminnen på Öland: Säsong 1, Avsnitt 5

Ottenby gravfält

01.32

Ottenby gravfält

Fornminnen på Öland: Säsong 1, Avsnitt 5

Redan på den yngre järnåldern låg det en by här och gravfältet från 400–500 e. Kr. finns fortfarande kvar.

Säsong 1