Fornminnen på Öland: Säsong 1, Avsnitt 1

Karlevistenen

2.30

Karlevistenen

Fornminnen på Öland: Säsong 1, Avsnitt 1

Karlevistenen är Ölands äldsta och en av Sveriges märkligaste runstenar. Runstenen är ett 130 centimeter högt flyttblock av grå kvartsporfyr. Undersökningar har visat att den troligen kommer från trakten väster om Oskarshamn. Runstenen restes omkring år 1000, troligen i slutet av 900-talet, efter den danske hövdingen Sibbe den gode. 

Säsong 1