Vinnare 2018

Göteborgs rådhus vann Helgopriset 2018. Caroline Losman och Mikael Nädele, GAJD arkitekter, prisas för att bland annat ha hittat en perfekt balans mellan en minutiös restaurering av den storslagna rådhushallen och en mer rättfram och ekonomisk ombyggnad av kontorsdelarna. Genom restaureringen har Göteborgs rådhus återfått sin storhet och intimitet, värdig såväl Tessin som Asplund. Helgopriset ges för att i arkitekt Helgo Zettervalls anda belöna skickliga restaureringar, kompletteringar, ombyggnader eller tillbyggnader av äldre byggnadsverk.

Juryns motivering till årets vinnare av Helgopriset

Här har man hittat rätt användning av ett tomställt hus. En användning som förstår att använda huset både funktionellt och som märkesbyggnad. Djupa studier av byggnadens historia och sammanhang föregick och kunde tillämpas vid restaureringsarbetet. Kunskap är grunden för all byggnadsvård. I alla tusentals delbeslut som krävs i en restaurering krävs samarbete och en tydlig prioritering. Och inte minst förmågan att kunna låta bli att göra för mycket. Allt detta är föredömligt löst i restaureringen av Göteborgs rådhus. Arkitekterna har skickligt genomfört detta projekt och återgett Göteborgs internationellt mest kända byggnad dess storhet och intimitet. Värdig både Tessin och Asplund.

Visa bildspel

Interiören i Göteborgs rådhus.

Ombyggnaden av Göteborgs rådhus

Göteborgs rådhus består av två delar, en äldre del med anor från Tessins 1600-tal och en tillbyggnad från 1936, ritad av arkitekt Gunnar Asplund. Efter att tidigare ha inrymt Göteborgs tingsrätt beslutade man 2010 att rådhuset skulle byggas om för Göteborgs kommunstyrelse, kommunens ledning och de politiska partierna. Arkitektuppdraget gick till Caroline Losman och Mikael Nädele, GAJD arkitekter, som har hittat en perfekt balans för att lösa funktion och moderna krav.

Ombyggnaden av rådhuset är interiört en blandning av en mycket noggrann restaurering av den centrala rådhushallen och en av tingssalarna medan kontorsdelarna fått en mer ekonomisk och rättfram ombyggnad. Även dessa delar är dock väl omhändertagna. Byggnaden är fylld med innovativa tekniska lösningar, ofta skickligt invävda och dolda för bästa möjliga bevarande av rumsgestaltningen.

Göteborgs rådhus har genom ombyggnaden fått nytt liv och en ny användning, samtidigt som byggnadens äldre kvaliteter finns kvar och den arkitektoniska helheten är bevarad. Parallellt med att möta verksamhetens behov av funktion har arkitekterna låtit varje rum, med sina unika förutsättningar, styra tillvägagångssättet i renoveringen. Något som avspeglar sig i resultatet.

Visa bildspel

Göteborgs rådhus vann Helgopriset 2018.

Enhetlig fasad i Asplunds anda

Den största synliga förändringen är fasadens renovering och nya färgsättning. Efter en grundlig analys av fasadernas färgskikt, parallellt med arkivforskning, valde Losman och Nädele att återgå till det ursprungliga kulörvalet och göra en tolkning av Asplunds originalidé; en mättad gul nyans med något mörkare pilastrar och bjälklagsband medan det äldre rådhuset fick en traditionell gul kulör.

De nominerade bidragen 2018

Helgopriset delades i år ut för sjätte gången. Av 31 kvalitetsfulla bidrag som lämnats in under 2018 till tävlan valde juryn - utöver det vinnande bidraget - ut följande fyra nomineringar:

 • Kulturhuset TrappanVällingby (arkitekt Anna Kolte/Ahrbom & Partner)
 • Gunnebo slottMölndal (arkitekt Stefan Günther/Gunnebo Slott och Trädgårdar)
 • NationalmuseumStockholm (arkitekt Gert Wingårdh, Josefin Larsson/Wingårdh Arkitektkontor samt Erik Wikerstål/Wikerstål Arkitekter)
 • VärtaverketStockholm (Helena Glantz, Erik Jarlöv/U.D. Urban Design, Michael Krarup, Jesper Gottlieb/Gottlieb Paludan Architects, Alf Oversten, Rebecka Rosén/LAND Arkitektur och Alexandra Schremer-Payén/PQR)

Jury för Helgopriset 2018

 • Anders Bodin, Statens fastighetsverk - ordförande Helgopriset, specialist kulturarv, arkitekt SAR/MSA
 • Sven Göthe, Riksantikvarieämbetet - avdelningschef
 • Kerstin Barup, arkitekt SAR/MSA, professor vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet, tidigare professor em Restaureringskonst, Kungliga Konsthögskolan
 • Tomas Lewan, Professionen/Sveriges Arkitekter - arkitekt SAR/MSA
 • Karin Gold Cox, Statens fastighetsverk - enhetschef SFV Kulturmiljö
 • Karin Svenonius, Statens fastighetsverk - specialist kulturarv, arkitekt SAR/MSA
 • Malin Myrin, Statens fastighetsverk - vik. enhetschef SFV Projektledning