Helgopriset 2023

I november är det åter dags för Statens fastighetsverk att utse vinnaren av Helgopriset, Sveriges största arkitekturpris sett till prissumman på 150 000 kronor. 

Helgopriset, uppkallat efter arkitekt Helgo Zettervall, ges för bästa restaurering, komplettering, ombyggnad eller tillbyggnad av ett äldre byggnadsverk och delas i år ut för sjunde gången.

Visa bildspel

Byggnaden ska ligga i Sverige men behöver inte ägas av staten eller det allmänna, den behöver heller inte vara kulturskyddad eller klassad som byggnadsminne.

Bearbetningen eller tillägget som tävlar ska tillvarata, utveckla eller tillföra arkitektoniska kvaliteter till en bra helhet samtidigt som byggnadens kulturhistoriska värde ska finnas kvar.

Villkor och anmälan

Restaureringen, kompletteringen, ombyggnaden eller tillbyggnaden ska vara färdigställd mellan den 15 juni 2018 och den 23 maj 2023.

Anmälan ska vara oss tillhanda senast 23 maj 2023 klockan 17.00 och skickas till helgo@sfv.se

Anmälan ska omfatta:

- Ifylld anmälningsblankett
- Projektredovisningar, A3 format PDF (max 2 sidor)
- Minst fem högupplösta proffsfotografier, interiört och exteriört, liggande och stående format

Priset delas ut av Ingrid Eiken, Statens fastighetsverks generaldirektör, i Stockholm den 21 november. Mer information kommer.

Visa bildspel

Helgo Zettervall (1831-1907) fotograferad på 1880-talet.

Juryn består av:

Karin Svenonius, arkitekt SAR/MSA, kulturarvsspecialist SFV (ordförande)

Lone-Pia Bach, arkitekt SAR/MSA, professor i restaureringskonst Kungl. Konsthögskolan

Ethem Erdogan, arkitekt SAR/MSA – utsedd av Sveriges Arkitekter

Kersti Lilja, byggnadsantikvarie – utsedd av Riksantikvarieämbetet

Malin Lindström, arkitekt SAR/MSA, kulturarvsspecialist SFV

Gustav Vrang, arkitekt SAR/MSA, förvaltare SFV

Processledare: Julia Hertzman, arkitekt SAR/MSA

Administratör: Malin Lundqvist, SFV

Välkommen med din ansökan!

Läs mer om Helgopriset

Statens fastighetsverks arkitekturpris Helgopriset delas ut med några års mellanrum till en arkitektoniskt förtjänstfull restaurering, komplettering, ombyggnad och/eller tillbyggnad av ett äldre byggnadsverk, där bearbetning och tillägg tillvaratar, utvecklar eller tillför arkitektoniska kvaliteter till en god helhet med bevarande av byggnadsverkets kulturhistoriska värde.