Klimat

SFV lämnade i början av 2020 in sin första handlingsplan för klimatanpassning till regeringen.

Handlingsplan för klimatanpassning till regeringen

Bakgrunden är en ny förordning som föreskriver att SFV och flera andra myndigheter ska ta fram en handlingsplan för klimatanpassning, som kan bidra till att stödja det nationella klimatanpassningsmålet. Det i sin tur ska säkerställa att Sverige i enlighet med Agenda 2030 ska utvecklas till ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar genom att minska sårbarheter och ta tillvara möjligheter.

Handlingsplanen beskriver SFV:s arbete inom klimatanpassning och innehåller även en övergripande klimat- och sårbarhetsanalys.​

Kommunernas klimatkartor stöd i SFV:s arbete med klimatanpassning

Media rapporterar allt mer om klimatförändringar och behovet av klimatanpassning. Hur går det med SFV:s klimatanpassningsarbete? Kristian Skånberg, SFV:s samordnare för klimatanpassning, berättar.

Det röda Ornäsloftet ligger uppe på en höjd mot en blå himmel och snötäckt mark.

Om klimathotet på Ornässtugan

Ornässtugan som förvaltas av Statens fastighetsverk och har stått på en udde i Ösjön, nära Dalälven sedan början av 1500-talet. Fastigheten är i centrum i en universitetsuppsats: Ornässtugan – en undersökning av dess nedbrytningsprocesser och framtida hot, som belyser fastigheten ur ett klimatanpassningsperspektiv med hjälp av det metodstöd SFV varit med att ta fram.