• Kallkälla Lovö naturreservat. Fotograf: Melker Dahlstrand

  Kallkälla Lovö naturreservat.

 • Lovö skog Fotograf: Melker Dahlstrand

  Lovö skog

 • Inom reservatet finns ädellövskog med en del gamla ekar Fotograf: SFV

  Inom reservatet finns ädellövskog med en del gamla ekar

 • I den här eken bor 1500 hyresgäster. Fotograf: SFV

  I den här eken bor 1500 hyresgäster.

 • Utsikt från fornborgen Fotograf: SFV

  Utsikt från fornborgen

 • Invigning av naturreservatet Lovö. Fotograf: SFV

  Invigning av naturreservatet Lovö.

Lovö naturreservat - ett unikt område

Mellan stad och landsbygd ligger Lovö naturreservat. Mitt i en tätbebyggd storstadsregion finns, Lovön, Kärsön och Fågelön som omfattar huvuddelen av naturreservatet. Med levande odlingslandskap, bevarade byggnader, tillgängliga stränder och sammanhängande skogar utgör de grunden för ett unikt område. En oas för Stockholmarna, ett stenkast bort från innerstan.

Sidan finns också som teckentolkad.

Området har en lång historia. De första spåren av människor är från stenåldern och sedan bronsåldern har vi tecken på att området varit bebott. På Lovön finns i dag ett trettiotal kända gravfält, de flesta har sitt ursprung i järnåldern. De är tecken på att dagens byar legat på samma plats ända sedan den tiden.

Tydliga spår av lång historia

Mitt på Lovön ligger Lovö kyrka. Den är byggd under senare delen av 1100-talet och har ett fantastiskt stenhuggeriarbete. Kyrkan var lätt att nå från alla byar och gårdar och var invånarnas nav under medeltiden. Lovön utgjorde en socken; ett administrativt område bestående av flera byar. Här fanns ungefär tolv byar, än idag finns många av dem kvar. Vid 1500-talets mitt kom Lovön genom Gustav Vasa i kronans ägo. Det långa statliga inflytandet har gjort att den historiska by-strukturen är i stort sett oförändrad än idag.

Lovön ett gammalt jordbrukssamhälle

Gårdar med djur och odling har funnits länge på Lovön. Områdets huvudsakliga inriktning har varit och är spannmålsodling och djurhållning. I perioder utökades detta med frukt- och grönsaksodling. I dag betar mest hästar på markerna men det finns även kor och får. På gårdarna finns gamla byggnader kvar – ofta med sina funktioner bevarade som sädesmagasin, ladugårdar och smedjor.

Rikt friluftsområde med många kvaliteter

Lovö naturreservat är ett viktigt område i Stockholmsregionen. Läget i kombination med det varierande landskapet och platsens historia gör det till ett lockande rekreations- och upplevelserområde. Det som gör Lovö så speciellt har listats av Länsstyrelsen:

 • Mälarens övärld - variationsrik insjöskärgård
 • Öar och stränder med låg exploateringsgrad
 • Stadsnära landsbygd som rymmer flera tidslager
 • Besöksmål och platser med starkt symbolvärde
 • Tätortsnära skog och strövskogar
 • Aktivitetsinriktat friluftsliv.

Natur att njuta av

Här finns stränder med skog eller bara klippor, grunda vikar som bjuder in till bad eller andra vattenaktiviteter. Närmast vattnet är marken oftast fri från byggnader eller privata tomter vilket ger god tillgänglighet till vattnet. Landsbygden är väl bevarad med spår från människor under tusentals år. Här finns ett rikt nät av vägar och stigar, det är enkelt att ta sig ut i skogen för att koppla av eller plocka bär och svamp. Skogen är varierande med ljusa artrika ädellövskogar, strandnära skog, hällmarkstallskog och barrblandskogar i kuperad terräng.

Här finns också två Natura 2000-områden, Edeby ekhage söder om Drottningholm, och Lovö-Kärsö norr om Drottningholm. Till skillnad från resten av naturreservatet består Natura 2000-områdena till stor del av ädellövträd. Här finns ett rikt fågelliv och arter som göktyta, mindre hackspett och härmsångare har observerats. Lovö är också buffertzon till världsarvet Drottningholm.

Aktiviteter för stor och liten

Inte i naturreservatet men omslutet av det, ligger också välkända utflykts- och turistmål som Drottningholm, Drottningholms slottsteater och Kina slott. I naturreservatet finns också en golfbana, ridsportsanläggningar, Kärsögården med läger- och gruppverksamhet samt en frisbeegolfbana. I Brostugan finns båtar och kanoter att hyra.

Barfotastig och tillgängliga besök på Kärsön

En annorlunda promenadstig, en barfotastig, finns nu på Kärsön i Lovö naturreservat. Stigen är 250 meter lång och består av olika underlag. Tanken med stigen är att du, efter att ha tagit av dig strumpor och skor, ska använda alla dina sinnen under den korta promenaden. I närheten av barfotastigen finns också en fin ny grillplats och en toabyggnad.

Du når barfotastigen om du följer grusvägen som går upp direkt när du svänger in på Brostugans väg. Du kan också följa det så kallade motionsspåret som startar vid Kärsögårdens besöksparkering. Flera stigar och eldplatser på Kärsön är särskilt anpassade för rörelsehindrade.

Besöksregler för Lovö naturreservat

 • Eldning får bara ske på anvisade platser och i september 2020 kommer det att finnas 8 stycken eldstäder i reservatet.
 • Hundar är välkomna att njuta av reservatet men ska alltid och året runt hållas kopplade.

Läs mer

Omslutet av naturreservatet ligger världsarvet Drottningholms slott. Världsarvet Drottningholm omfattar slottet med omgivningar, Drottningholms slottsteater och Kina slott. Alla byggnader, tillsammans med parken, utgör en samlad och väl bevarad svensk slottsmiljö från 1600- och 1700-talet. Byggnadsminnet Drottningholm ingår inte i naturreservatet.

Läs mer om reservatet på Länsstyrelsens sida.

Guide till naturreservat och nationalparker i Stockholms län.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

17893 Drottningholm
59.330457, 17.846971

Karta över Lovön

Klickbar karta över Lovö

För att se en större karta, klicka på bilden.

Här finns kartan i pdf. (PDF-dokument, 10 MB)

Fakta

3 228 hektar totalt (ca 5000 fotbollsplaner)

 • 2 090 hektar (ha) land

De 2090 ha land består bla av

 • 1312 ha skog
 • 13.6 ha våtmark
 • 760,7 ha jordbruksmark

Markägare:

 • Statens fastighetsverk
 • Stockholm vatten AB
 • Ekerö kyrkliga samfällighet
 • Privata markägare

För delar av området råder kunglig dispositionsrätt.