Vi på Statens fastighetsverk vill att du som brukare eller hyresgäst ska trivas i dina lokaler. Om du upptäcker fel i din lokal eller fastighet vänder du dig till den som ansvarar för fastighetsfrågor på din arbetsplats. Den personen anmäler felet till SFV som ser till att du får den hjälp du behöver. Det kan till exempel gälla vattenläckor, trasiga hissar eller problem med ventilationen.

Felanmälan

Gör din felanmälan i första hand via webben. Vid akuta ärenden utanför kontorstid som innebär fara för liv eller fastighet, som vattenläcka eller snöras, ring och gör din felanmälan.

Felanmälan via webb

Vid akuta ärenden under kontorstid (08.00-16.00):
Ring 010-478 76 76

Vid akuta ärenden efter klockan 16.00:
Ring 010-478 78 00

Kontakt