Vi på Statens fastighetsverk vill att du som hyresgäst ska trivas i dina lokaler. Om du upptäcker fel i din lokal eller fastighet vänder du dig till den som ansvarar för fastighetsfrågor på din arbetsplats. Den personen anmäler felet till SFV som ser till att du får den hjälp du behöver. Det kan till exempel gälla vattenläckor, trasiga hissar eller problem med ventilationen.

Felanmälan

Gör din felanmälan i första hand via webben. Vid akuta ärenden utanför kontorstid som innebär fara för liv eller fastighet, som vattenläcka eller snöras, ring och gör din felanmälan.

Felanmälan via webb

För akuta ärenden under kontorstid:
Ring 010-478 76 76

För akuta ärenden efter kontorstid:
Ring 010-478 78 00

Bilparkering och cyklar

Parkeringsplatser för bilar ansvarar och hänvisas av Ståthållarämbetet.

Cykelförvaring

Slottsbacken:
Det finns begränsat med plats för cyklar. Ställ finns på gården, och i källarplan.

Högvaktsterrassen:
Cykelställ finns på gården.

Brandskydd

SFV utrustar alla lägenheter med brandvarnare. Hyresgästen ansvarar för att kontrollera att brandvarnaren fungerar och att batteriet inte tagit slut. Kontrollera att brandvarnaren fungerar var tredje månad och om du varit bortrest en längre tid. Dammsug brandvarnaren en gång varje år. Kom ihåg att byta batteriet i tid. Komplettera gärna ditt hem med en 6 kilos brandsläckare och en brandfilt.

Inne i lägenheten ansvarar du som hyresgäst för släckutrusning. Förvara aldrig brandfarligt gods i lägenhet, källare, vindsförråd eller utanför byggnaden. Se också till att utrymningsvägar hålls fria, både i lägenhet och i trapphus.

Det bästa brandskyddet är att vara försiktig i hanteringen av levande ljus och öppen eld. Använd ljusstakar i obrännbart material och ställ dem inte för nära brännbara föremål och material som t.ex. gardiner.

Elektroniska apparater och utrustning, såsom hushållsapparater, vitvaror datorer och tv-apparater, kan ge upphov till brand. Du kan förebygga det genom att se till att apparaterna har luftcirkulation så att de får tillräcklig kylning. Om du känner lukt från en apparat, eller om den börjar bete sig märkligt, ska du stänga av den och dra ut sladden från vägguttaget. Låt en fackman undersöka apparaten innan du använder den igen.

Varna, Rädda, Larma, Släck- är viktiga ord att komma ihåg om olyckan är framme.

Byggnadsminne

Högvaktsterrassen är är ett statligt byggnadsminne. Byggnadsminnesmärkning är det starkaste kulturhistoriska skydd som hus och miljöer kan ha i Sverige. Både privata och statliga byggnader kan klassificeras som byggnadsminne, men man skiljer mellan enskilt och statligt byggnadsminne. De statliga byggnadsminnena ägs av staten och berättar om viktiga delar av landets historia. Varje byggnadsminne får specifika föreskrifter om hur det kulturhistoriska värdet ska tas tillvara. Det finns ungefär 260 statliga byggnadsminnen i Sverige, varav SFV förvaltar de allra flesta. Antalet enskilda byggnadsminnen är ca 2000.

El och belysning

SFV ansvarar för el och belysning i de offentliga utrymmena.

Hyresgäst

Som hyresgäst ansvarar du själv för att teckna elavtal för din bostad samt stå för kostnaden för el. Tänk på att elarbeten enligt lag måste utföras av auktoriserad elinstallatör.

Förmedling av lägenheter och uthyrning i 2:a hand

Förmedling av lägenheter

Enligt en historisk uppgörelse mellan staten och kungahuset, ska lediga bostäder inom område som omfattas av kunglig dispositionsrätt lämnas till Ståthållarämbetet STÄ, som utser hyresgäst.

Den kungliga dispositionsrätten ingår i det som Sveriges riksdag och kungen överenskom vid 1809/10 års riksdag. Vid denna överenskommelse bestämdes att äganderätten samt skyldigheten att underhålla slotten skulle tillfalla staten medan den kungliga familjen ”under evärderlig tid” skulle få bo och nyttja slotten. Vid denna tid avsågs med familj även de som arbetade åt kungen. Dessa bestämmelser har under de senaste 200 åren moderniserats. Idag upprättar Statens fastighetsverk sedvanliga hyresavtal, sätter hyran och står för kostnaderna medan Ståthållarämbetet förmedlar de bostäder som ligger inom dispositionsrätten.

Uthyrning i andra hand

I vissa fall kan du hyra ut din lägenhet i andra hand. Du måste alltid ha SFV:s och STÄ:s medgivande. Skicka en ansökan till SFV så gör vi en prövning. Att hyra ut lägenheten utan medgivande kan vara skäl för uppsägning. Om du hyr ut din lägenhet är du själv fortfarande ansvarig för den och att hyran betalas.

Tillstånd söker du genom blanketten Ansökan om andrahandsuthyrning (PDF, 98 kB).

In- och utflytt

Inflytt

Vid inflyttning gör SFV en besiktning av bostaden. Då dokumenterar vi eventuella skador som uppstått under tidigare hyrestid. Om du själv upptäcker något i bostaden som vi inte noterat vill vi gärna ta del av det så snart som möjligt för att vi ska kunna åtgärda det.

Utflytt

Städa lägenheten noggrant innan du flyttar. Om slutstädningen är bristfälligt utförd kan du debiteras städavgift.

Vid uppsägning ska lägenheten besiktigas av SFV. Kostnaden för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen. Lägenheten och tillhörande ytor såsom förråd, källarutrymmen m.m. ska vara städade och utflyttade inför den nya hyresgästens inflyttning. Alla nycklar ska lämnas tillbaka. Du kan bli betalningsskyldig för skador som överstiger normalt slitage. Hål eller skador i dörrar, golv och väggar, inrökt lägenhet eller trasiga fönsterrutor är exempel på onormalt slitage.

Inomhusklimat

SFV ansvarar för värmen och ventilationen i hyreslägenheterna. SFV eftersträvar att följa socialstyrelsens rekommendationer för inomhustemperatur i lägenheter. Om du upplever att det är kallt kan du börja med att mäta temperaturen hemma hos dig. Du mäter temperaturen 1 meter från yttervägg och på 1 meters höjd från golvet.

Se till att:

  • du inte har möbler framför elementet så att t ex soffan eller sängen hindrar värmen från att sprida sig i rummet
  • gardiner inte hänger i vägen för termostaten. Då kan den känna av en högre temperatur och slå av för tidigt.
  • elementet inte är varmare nedtill och kallare upptill. Då kan det vara luft i elementet som hindrar det varma vattnet från att cirkulera. Gör då en felanmälan. Om elementet är kallt nedtill men varmt upptill är allt i sin ordning. Det varma vattnet ger ifrån sig värme och strömmar ner för att värmas upp.

SFV genomför obligatorisk ventilationskontroll enligt gällande regelverk för att säkerställa ventilationens funktion

Installationer/inredning/ombyggnad

Tunga möbler

Kontakta SFV om du har frågor kring lägenhetens bärighet av tungt möblemang såsom piano, kristallkronor etc.

Vitvaror

SFV tillhandahåller kyl/frys, spis med ugn och spiskåpa. Om en vitvara går sönder lagas eller ersätts varan med motsvarande produkt av modern standard. SFV tillhandahåller ej diskmaskin, tvättmaskin eller torktumlare och ansvarar inte för fel på maskiner som installerats av hyresgästen själv. Kontakta SFV för hjälp med den tekniska installationen.

Ommålning

Enligt hyreslagen har hyresgästen rätt att måla och tapetsera lägenheten på ett fackmannamässigt sätt.

Ombyggnation

Du måste alltid få SFV:s godkännande för alla typer av ombyggnader i din lägenhet. Detta är särskilt viktigt att följa eftersom många av våra fastigheter är byggnadsminnen. Det gäller oavsett om du vill göra en håltagning i vägg för sladdar eller ska installera ny inredning. Kontakta SFV så svarar vi på dina frågor och funderingar. Arbeten ska alltid göras på ett fackmannamässigt sätt.

Markskötsel, städning och snöröjning

Markskötsel

SFV ansvarar för markskötsel på området genom en upphandlad entreprenör.

Städning

SFV ansvarar för städning i trapphus och allmänna utrymmen, genom upphandlad entreprenör.

Snöröjning

SFV ansvarar för takskottning och snöröjning på gårdarna genom upphandlad entreprenör. Övrig mark ansvarar Stockholms stad för. Var snäll och kontakta vår felanmälan omedelbart om du ser farliga istappar.

Klotter

SFV ansvarar för klottersanering på byggnaderna. Anmäl gärna till SFV:s felanmälan om du ser klotter på fastigheten.

Nycklar

Vid behov kan extranycklar beställas mot självkostnadspris. Kontakta SFV.

Sophantering

Slottsbacken:
Kärl för hushållssopor och tidningar finns på gården. Kärl för återvinning finns vid Högvaktsterrassen. Det finns också ett rum i källarplan för grovsopor.

I dagsläget finns inget lämpligt utrymme för att kompostera matavfall.

Högvaktsterrassen:
Kärl för hushållssopor återvinning finns vid Högvaktsterrassen.

Tvättstuga

Tvättstuga finns i källarplan på Slottsbacken. Här finns tvättmaskiner, torktumlare, mangel, torkrum samt torkskåp. Iaktta varsamhet vid hantering av den stora mangeln.

Boka tvättid

Bokning av tvättid sker med bokningscylinder.

Tappad bokningscylinder ersätts med en ny mot självkostnadspris. Kontakta felanmälan om du har tappat din bokningscylinder.

Efter avslutad tvättid ska du städa efter dig. Lämna tvättstugan i sådant skick som du önskar finna den i.

TV och internet

Slottsbacken:
SFV har tecknat avtal med Comhem. Hyresgästerna erbjuds ett basutbud för TV. Utöver detta får hyresgästen själv kontakta Comhem för andra tjänster, som internet och telefoni. Kostnader utöver basutbudet står hyresgästen själv för. Vid kontakt med Comhem, ange din adress och lägenhetsnummer. www.comhem.se

Högvaktsterrassen:
På Högvaktsterrassen ansvarar Ståthållarämbetet för TV.

Kontakt