För våra hyresgäster

Här hittar du som är hyresgäst information om din fastighet och kontaktuppgifter till felanmälan. I sökfältet skriver du namnet på den ort eller byggnad där du är hyresgäst. 

Visar sida 3 av 32. Totalt antal träffar280 objekt

Information till alla våra hyresgäster

Hur vi hanterar den pågående coronapandemin

Statens fastighetsver (SFV) följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och samma riktlinjer som de flesta andra myndigheter för att bidra till att begränsa spridning av coronaviruset. SFV:s hållning är att undvika fysiska möten med flera deltagare och istället använda skype och telefon, såväl inrikes som utrikes.