För våra hyresgäster

Här hittar du som är hyresgäst information om din fastighet och kontaktuppgifter till felanmälan. I sökfältet skriver du namnet på den ort eller byggnad där du är hyresgäst. 

Visar sida 1 av 32. Totalt antal träffar281 objekt

Information till alla våra hyresgäster

Besökare lyssnar på en guide bland de rekonstruerade husen i Eketorps fornborg.

Kundundersökning på gång till våra hyresgäster

Inom kort kommer vi att skicka ut en hyresgästenkät som de flesta av våra hyresgäster får digitalt via e-post eller SMS, men i de fall vi saknar digitala kontaktuppgifter får ni enkäten i brevlådan. Utskicket kommer från AktivBo. Hyresgästenkäten är ett viktigt verktyg för oss när vi planerar hur och vad vi ska prioritera i det framtida arbetet i våra fastigheter. Enkäten består bland annat av frågor om hur du trivs och hur du upplever vår service. Dina synpunkter är viktiga för oss och vår utveckling! Vänliga hälsningar från Statens fastighetsverk

Hur vi hanterar den pågående coronapandemin

Statens fastighetsver (SFV) följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och samma riktlinjer som de flesta andra myndigheter för att bidra till att begränsa spridning av coronaviruset. SFV:s hållning är att undvika fysiska möten med flera deltagare och istället använda skype och telefon, såväl inrikes som utrikes.