Rättarbostaden Skyttorp ligger med utsikt över Pålsundet i närhet av Tullgarn slott. Totalrenoverad bostadsfastighet avsedd för permanentboende.

Byggnad med tomt på del av Skyttorp 1:1, enligt kartan i avtalet. Byggnadsyta på mark 90 m2. Boarea 79 m2. Biarea 28 m2. Nybyggnad av fristående carport/förråd, byggnadsyta ca 64 m2, Isolerat förråd ca 21 m2. Möjlighet till egen brygga vid Pålsundet. Grundläggning på källare respektive krypgrund, bottenbjälklag av trä. Väggbeklädnad av målad läktad träpanel på stomme av trä. Takbeläggning av enkupigt lertegel. Enskilda anläggningar för vatten och avlopp. Vattenburen golvvärme, bergvärmeanläggning kompletterat med elektrisk golvvärme i hall, WC/dusch och tvätt. Mekanisk frånluftsventilation från våtrum. Köksfläkt via separat imkanal. Fiber finns framdraget.

Anbud

Tillsättande av hyresgäst kommer att ske genom att anbudsförfarande. Anbudet skall fyllas i på särskild blankett. Sista dag för anbud 19 november. Lägst månadshyra 12500 kronor.

Visning

Visningen kommer vara den 4 november, 13.00 – 14.30. OBS! endast ett visningstillfälle.

Hyra och krav på hyresgäst

Statens fastighetsverk har i uppdrag att förvalta fastighetsbeståndet så att fastigheternas kulturvärden tillvaratas. SFV strävar efter att etablera långsiktiga relationer till sina hyresgäster och önskar att hyresgästen ska se fastighetens kulturhistoriska värde som en tillgång och bidra till att bevara, utveckla och levandegöra detta. Då vi främst är intresserade av vad som är lämpligast för huset förbehåller vi oss rätten till fri prövningsrätt vid tillsättande av hyresgäster. I bedömningskriterierna kommer betalningsförmåga, angivet pris samt personliga egenskaper att beaktas. SFV kommer att göra en kreditupplysning på blivande hyresgäst. För villkor, se förslag till hyresavtal. För varje objekt anges en lägsta årshyra/månadshyra.

Tillträdesdatum

Omgående, efter underskrivet hyresavtal.

Frågor

Frågor om objektet besvaras på visningsdagen. Övriga frågor hänvisas till kontaktpersoner nedan:

Kontakt

Fakta

Fastighetsbeteckning:

del av Skyttorp 1:1

Lägsta månadshyra:

12500 kronor

Hitta hit

Hitta till Skyttorp

Tullgarn 17, 619 94 Vagnhärad

https://goo.gl/maps/62AvHU5wKXZdpwFM7