Platsens historia Platsens historia

Läs mer om Karlstads residens historia

Nu finns det möjlighet att hyra ett eller två våningsplan i det centralt belägna Karlstads residens. Vid Klarälvens vatten mitt i centrala Karlstad med gångavstånd till både buss- och tågförbindelser, finns nu många kontorsutrymmen att hyra för konferens eller kontorsverksamhet i unik 1800-talsbyggnad.

Med ett mycket bra läge mitt i stan med Klarälvens vatten på ena sidan och centrumhandeln på andra sidan finns nu möjlighet att hyra lokal i residenset. Representativ byggnad med gott om kontorsrum och större ytor lämpliga för öppet landskap eller konferensrum.

Lokalen består av två våningsplan som förbinds av en interntrappa och en hiss. Möjlighet finns att hyra endast ett våningsplan om så önskas. Även andra uppdelningar kan vara aktuellt.

Fakta och prospekt

Generellt:

Nu finns det möjlighet att hyra ett eller två våningsplan i det centralt belägna Karlstads residens.

Lokaltyp:

Kontor, konferens

Totalyta:

1149 (542+607) kvm

Byggår:

1870

Arkitekt:

Johan Fredrik Åbom, Bror Almquist

Kommunikationer:

Centralt beläget med gångavstånd till buss- och tågförbindelser. Busshållplats finns framför byggnaden.

Parkering:

Parkeringsmöjlighet i mån av plats på innergården.

Inflyttning:

Enligt överenskommelse

Dokument:

Planritning våning 1 - 542 kvm (PDF, 145 kB)

Planritning våning 2 - 608 kvm (PDF, 131 kB)

Historien om residenset

När Värmland blev ett eget län 1779 fick Karlstad sin första landshövding, Johan Gustaf Uggla. Landshövdingarna hyrde bostad och kanslilokaler fram till 1822 då kronan köpte Arfwidssonska gården vid Stora Torget och inredde den till länsresidens. Huset brann ner 1865 då en brand förstörde stora delar av Karlstad.

Karlstad fick sitt namn efter Karl IX som gav den stadsprivilegier. Kungen byggde en gård på domkyrkans nuvarande plats. Där residerade örebrolandshövdingarna, som då härskade över Värmland, när de besökte Karlstad. Det så kallade Kungshuset revs 1660.

Staden byggdes upp efter en ny stadsplan. Det nya residenset uppfördes vid Klarälven och i andra änden av kvarteret byggdes rådhuset. Johan Fredrik Åbom, förste arkitekt och intendent för kronans hus i landsorten vid Överintendentsämbetet, fick i uppdrag att projektera residenset som uppfördes 1869-71. Residenset byggdes i två våningar med kanslilokaler i bottenvåningen och landshövdingens bostad i den övre. Fasaden är putsad och bottenvåningen rusticerad med rundbågiga fönster. Taket var ett valmat sadeltak. Två tvåvåningsflyglar rymde stall, vagnshus och andra ekonomiutrymmen.

På 1900-talet tyckte man att residenset var för trångt. Arkitekt Bror Almquist presenterade ett förslag till ombyggnad 1914, men första världskriget satte stopp för byggplanerna. Ombyggnaden gjordes 1921-23 och en tredje våning lades till ovanpå den befintliga byggnaden. Samtidigt genomfördes stora invändiga ombyggnader och reparationer. Den gamla landshövdingevåningen blev nu kontor och landshövdingen fick sin bostad i påbyggnaden. Landshövdingevåningen och vindsvåningen renoverades 1949. Landshövdingevåningen har fräschats upp 1967 och 1977. De ursprungliga flyglarna revs och ersattes med de nuvarande flygelbyggnaderna.

Hela residenset renoverades 1991-92 av Byggnadsstyrelsen och exteriören fick då sin nuvarande färgsättning. De två nedre våningarna inreddes för länsrätten och landshövdingevåningen högst upp i huset renoverades. Idag hyr Länsstyrelsen de översta våningarna i residenset.

Sedan 2018 är Länsresidenset i Karlstad statligt byggnadsminne. Det är en typisk representant för offentliga byggnader från tiden. Byggnadsminnet omfattar residensbyggnaden, gården framför och den omgärdande muren, som tillsammans utgör en skyddsvärd helhet. Karlstad residens förvaltas av Statens fastighetsverk.

Kontakt

Hitta hit

Hitta till Karlstads residens

Residenstorget 1, 652 25 Karlstad

Hitta på Google Maps