Visning Visning

Visning av Hultets hästgård tisdag 29 september kl. 13.00 – 15.00

Hultets hästgård, Strömsholm söker ny arrendator. Cirka 15 km sydväst om Västerås hittar du hästgården, vackert beläget vid Kolbäcksån och i nära anslutning till ridskolan i Strömsholm.

Gårdens areal är 16 hektar varav 12 hektar är åker, 1 hektar rasthagar och resten övrig mark.

Byggnader på egendomen

Bostad - totalrenoverad 2001 

10 rum och kök, boyta cirka 304 m², mått ca 20 x 8 m. Timmerstomme med utvändig beklädnad av rödmålad träpanel, takbeklädnad av tvåkupigt lertegel, naturstenssockel. Farstukvist på framsidan och vid groventré samt stor veranda på baksidan mot Kolbäcksån. Invändiga kalklutade skurgolv, målade trätak och tapetserade väggar. Målade spegeldörrar med trycken och lås i gammal stil. Kakelugnar i flera rum. Vattenburen värme, radiatorer, bergvärmepump.

Garage/förråd - nybyggnad 2005 

Oisolerad byggnad ca 250 m², mått cirka 25 x 10 m. Nybyggnad 2005. Träregelstomme med utvändig beklädnad av rödmålad träpanel, takbeklädnad av fibercement. Två garageportar till garage, en sidoport till förråd.

Stallbyggnad, foderutrymme - nybyggnad 2005 

Isolerad stallbyggnad cirka 490 m², mått cirka 45 x 11 m. 14 stycken boxplatser, spolplats, sadelkammare, fikarum, omklädningsrum, WC, foderutrymme och gödselutrymmen. Stomme av limträ. Väggar av isolerade betongelement i stalldel och av träpanel i oisolerat foder- och gödselutrymme. Takbeläggning av fibercement. Mekanisk frånluftsventilation, tilluftsventiler i varje box.

Ridhus - nybyggnad 2005 

Oisolerat ridhus ca 960 m², mått 43,5 x 22 m. Ridbanans mått 20x40 m. Läktare och hinderförråd vid gavel. Stomme av fribärande limträramar. Väggar av träpanel. Tak av fibercement. Reglerbar och ljusgenomsläpplig nockventilation.

Ytterligare finns brygghus, pumphus, jordkällare och äldre bagarstuga på fastigheten.

Avträdande arrendator

Jordägaren, Statens fastighetsverk (SFV), förutsätter att tillträdande arrendator löser följande av avträdande arrendator i särskild uppgörelse mellan parterna. För info och pris, mejla eller ring nuvarande arrendator, se nedan.

• Underlaget i ridhusmanegen ner till fiberduk.
• Stängsel
• Inredning i sadelkammare

Det finns även möjlighet att överta följande inventarier från avträdande arrendator (se bilaga med bilder i prospektet). För info och pris, mejla eller ring nuvarande arrendator, se nedan:

• Traktor NH TD80 med lastare och tillbehör
• Ridhusharv
• Vägsladd 3 skär med strängspridare
• Enklare kärra efter traktor
• Diverse trädgårdsmaskiner

Avträdande arrendator är Thomas Leander och nås på mejl info@hultets.se eller telefon 070-200 91 12 (skicka ett sms vid uteblivet svar).

Visning

Visning av Hultets gård kommer att ske tisdagen den 29 september kl. 13.00 – 15.00.

Visningen anpassas efter omständigheterna pga coronapandemin. OBS, visningsdatumet kan ändras pga av omständigheterna så håll koll på sfv.se/ledigalokaler när det närmar sig.

Villkor och anbud

Villkor för arrendet framgår av bifogat arrendekontrakt.
Anbudet lämnas på särskilt anbudsformulär.

Anbudet ska var SFV tillhanda senast fredagen den 30 oktober och skickas till:

Statens fastighetsverk
SFV Jord, Carina Lygnegård
Box 254
751 05 UPPSALA

Försändelsen märks med: Anbud Hultets gård

Fakta och prospekt

Generellt:

Egendomen som omfattar cirka 16 hektar har stall med 14 boxar samt ridhus 43x22 m. Bostaden har 10 rum och kök.

Lokaltyp:

Jordbruksarrende

Totalyta:

Huvudbyggnad 304 kvm, 16 ha mark.

Kommunikationer:

Vägbeskrivning: Kör E18 söderut från Västerås, sväng av mot Eskilstuna därefter höger mot Säby kyrka. Sväng höger vid Strömsholms slott, skyltat Hultet.

Inflyttning:

Tillträde 2021-03-14 eller enligt överenskommelse, dock tidigast 2020-12-01.

Övrigt:

Visning av Hultets gård kommer att ske tisdagen den 29 september kl. 13.00 – 15.00. Visningen anpassas efter omständigheterna pga coronapandemin. OBS, visningsdatumet kan ändras pga av omständigheterna.

Dokument:

Hitta hit

Hitta till Hultets hästgård, Strömsholm

Strömsholm 1, 734 94 Strömsholm

Hitta på Google Maps