En stolt trana som sträcker ut sina breda vingar över den chilenska bergssluttningen var den bild som arkitekt Josefina Nordmark hade i sinnet när hon ritade det svenska ambassadörsresidenset i Santiago de Chile. Statens fastighetsverk (SFV) överlämnade fastigheten till UD i juni 2006.

Ambassad-residenset i Santiago de Chile. Entrén skuggas av ett skärm-tak i trä

Foto: Åke E:son Lindman

Trandans vann tävling

På grund av den förändrade trafiksituationen omkring den tidigare ambassadörsbostaden började UD söka en ny lösning. Inför byggnationen av det nya residenset på en lugnare plats arrangerade SFV år 2002 en arkitekttävling riktad till unga arkitekter. Hela 99 bidrag kom in. Efter två gallringar återstod fem som på plats i Santiago fick arbeta vidare med sina bidrag. Vinnare blev Josefina Nordmark från Luleå med sitt bidrag Trandans. Namnet kommer sig av att Josefina Nordmarks första skisser av byggnaden påminde om en dansande trana med utsträckta vingar.

Norrbotten inspirerade

Interiör, ambassad-residenset i Santiago de Chile. Skiffer-golv, trä-trappa, höga fönster

Foto: Åke E:son Lindman

Inspirationen till byggnaden Trandans har Josefina Nordmark i huvudsak hämtat från det norrbottniska landskapets vidder och dess säregna ljus. Här på den vackra tomten i det böljande Chile gör den sig bra.

Residenset går i klassisk svensk blond stil med stora ljusinsläpp, öppna ytor och flexibel planlösning. Inredning och konst är speciellt utvald, av UD och Konstrådet, för att harmoniera med arkitekturen. Byggnadens bruksarea är 650 kvadratmeter. Golvet består genomgående av homogen eukalyptus medan övriga träpartier är boliviansk ek. Ytterpanelen är målad i den svenskaste av färger, Falu slamfärg, i kulören Mörk Verde. Golvytor i sten är lagda med skiffer från Chile.

Bilder

Ambassad-residenset i Santiago de Chile. Stor terass med ute-möbler och pool. Utsikt mot skog-beväxta berg

Foto: Åke E:son Lindman

Interiör, ambassad-residenset i Santiago de Chile. Sitt-grupp. Inredningen går i svart och vitt

Foto: Åke E:son Lindman

Ambassad-residenset i Santiago de Chile. Skjut-bara panorama-fönster mellan matplats och terass

Foto: Åke E:son Lindman

Hitta hit

Hitta till Santiago de Chile, ambassadörsresidens

Calle Via Celeste 9640, Santiago de Chile

Hitta på Google Maps