I trakterna nära Kinnekulle finns Västergötlands största hällristningsområde med minst 500 bilder. Hällristningarna upptäcktes av en slump under gräset av några vallpojkar. Tack vare att de så länge varit övervuxna är de bland de bäst bevarade vi har.

Internationellt känd yxgud

Öster om Husaby, i Kinnekulletrakten, upptäcktes i slutet av 1800-talet tidigare okända hällristningar från 1500-1000 f Kr. Det var några vallpojkar som hittade dem och när experter hade utforskat platsen hade man funnit ca 370 olika figurer på sex olika ytor. Med tiden har man hittat ännu fler, de lär vara minst 500 och de senaste hittades så sent som sommaren 2012. Figurerna föreställer bland annat människofigurer, skepp, hjul, fotsulor och djurfigurer. Den mest kända är den internationellt kända tre decimeter höga "yxguden".

Tillgänglighetsanpassade skeppsmotiv

Skeppsmotivet är ett av de vanligaste motiven. Kanske för att skeppen hade en viktig plats i mytologin. Längre sträckor färdades man helst till sjöss på bronsåldern och tron på skepp som för de döda till dödsriket förekommer på flera platser i världen.

De flesta hällristningar är ifyllda med röd färg men nu har man vid Flyhov bytt till vit färg eftersom de syns bättre, Hällristningsområdet vid Flyhov är handikappanpassat.

Hällristningarna vid Flyhov är en av de fastigheter som Statens fastighetsverk tog över från Riksantikvarieämbetet den första januari 2015.

Hitta hit

Hitta till Flyhov, Götene

Flyhov, 533 96 Götene

Hitta på Google Maps