Drottningholms barockträdgård karaktäriseras av symmetri och perfektionism medan lindalléernas lummighet ger en mjuk inramning.

Slottsträdgården anlades av Nicodemus Tessin d.ä. och senare hans son Nicodemus Tessin d.y. under 1600-talets andra och 1700-talets första hälft. Det tog lång tid att plantera lindalléerna eftersom det var svårt att få tag på tillräckligt många lindar av rätt sort och kvalitet.

Nästan tusen träd

De första 300 lindarna som planterades 1684 var parklind av holländsk typ. Därefter planterades även en del andra lindsorter in, främst skogslind. Många träd hade sin naturliga växtplats i varmare klimat och dog därför tidigt på grund av vinterns kyla. Först 1726 var alléerna med de 846 träden nästan kompletta.

I dag är cirka 40 procent av träden de ursprungliga, och 25 procent från perioden 1700–1800. Man vet också en hel del om vilka lindarter, sorter och till och med vilka kloner som finns i alléerna. I september 1991 gjordes en inventering av träden som då visade att det finns fem olika sorters lindar. Parklind är den vanligaste.

Alléerna förnyas

Röta, svampangrepp och alltför hårda beskärningar i kombination med dåliga växtplatsförhållanden har försvagat lindarna genom åren. Varje år dör eller faller ungefär tio träd. De senaste åren har man inte heller återplanterat några träd eftersom det visat sig svårt att få dem att ta sig mellan de gamla träden, bland annat på grund av att de får för lite ljus. För att förhindra att alléerna blir ofullständiga har man utarbetat en plan för föryngring. Under en 15-årsperiod med början 1997 har alla lindar i barockträdgården successivt börjat bytas ut. Projektet har pågått sedan 1989. Ett nära samarbete mellan Statens fastighetsverk, Ståthållarämbetet, Riksantikvarieämbetet och olika konsulter har varit viktigt för genomförandet.

Alléerna förnyas med 100–200 nya träd i fem etapper med cirka fyra års mellanrum. Den sista etappen kan förhoppningsvis avslutas omkring år 2014.

För att även kommande generationer ska få uppleva lindalléerna i Drottningholms barockträdgård görs föryngringen av trädgårdens med träd av samma sort och form som både far och son Tessin och änkedrottning Hedvig Eleonora hade tänkt sig. På så vis kommer besökare i Drottningholmsparken att kunna fortsätta njuta av promenader under lindalléerna med anor från 1680-talet.

Hitta hit

Hitta till Lindalléerna i Drottningholms barockträdgård

Ekerövägen, 178 93 Ekerö

Hitta på Google Maps