Tack vare sina många besöksmål har Drottningholm blivit en internationell attraktion. Här hittar du bland annat slottet tillsammans med parken, orangeriet och teatern. Tillsammans berättar de om livet vid hovet från 1500-talet fram till i dag.

Den ursprungliga platsen för köksträdgården och orangeriet var norr om barockträdgården. Odlingarna flyttades när södra stenpaviljongen uppfördes och den engelska parken anlades söder om vägens nuvarande sträckning. Trädgårdsmästare Happé fick sin bostad på andra sidan vägen med utsikt mot sin arbetsplats, den så kallade inspektorsbostaden.

Orangeribyggnaden uppfördes på 1790-talet och har sedan genomgått flera utbyggnader och förändringar. Huset hade mot den främre, södra kortsidan ett inglasat orangeri byggt i valv, med två kraftiga pelare. I byggnaden fanns bostäder för trädgårdsdrängar.

Orangeribyggnaden, en ljusgul tvåvåningsbyggnad i enkel klassicistisk stil, omgiven av en trädgård med buskar och träd. Tidig vår.

Foto: Sara Lahtinen

200-årigt växthus

Det första glasade växthuset byggdes på 1800-talet, det låg längs med stenbyggnaden. Dagens utseende fick växthusen vid en ombyggnad på 1980-talet.

Ekonomiträdgården utarrenderades mot fri disposition 1832, mot att trädgårdsmästaren skulle tillhandahålla de växter som behövdes till parken och till hovet. Den ordningen kan dock inte ha bestått länge, för under 1800- och 1900-talen är inkomsterna från försäljningen av köksträdgårdens produkter en verifierad inkomst i slottsräkenskaperna. Handelsträdgården fanns kvar till 1979.

I dag har bland annat Statens fastighetsverk kontor och verkstad i byggnaden.

Hemmet byggt för att synas

Hemmet byggdes som huvudbyggnad till Drottningholms kungsgård. Kungsgården anlades av Gustav Vasa och det var i anslutning till den som Johan III byggde det första slottet på Drottningholm. 1782 revs den dåvarande byggnaden på grund av dess dåliga skick. Den nuvarande ståtliga huvudbyggnaden stod klar 1786.

Byggnaden ingick i Gustav III:s förskönande av omgivningarna kring Drottningholms slott där anläggandet av den engelska parken var av stor betydelse. Hemmet utgör ett av flera blickfång i den nya parken. Byggnadens utformning med stor kolonnportik och oproportionellt högt säteritak är sannolikt kopplad till att huset ska ses på håll. Från början hade det nedre takfallet träspån och senare skiffer vilket gav taket en ytterligare tyngd.

Läs mer om världsarvet Drottningholm

Hitta hit

Hitta till Drottningholm/norr om Ekerövägen

Kungsgårdsvägen 1, 178 93 Drottningholm

Hitta på Google Maps