Besöksmål Besöksmål

Brostugan är öppet för besök. Mer information hittar du här: Brostugan

Det är helheten som gör Drottningholm till en internationell attraktion – slottet, parken, teatern och Kina slott har en lång historia som kungligt residens och berättar om livet vid hovet från 1500-talet fram till i dag. År 1991 blev det Sveriges första världsarv.

Gustav III byggde bron mellan Kärsön och Drottningholm 1787 och Brostugan uppfördes samtidigt. Den har sedan byggts om under Oscar I:s tid och på 1920- och 1970-talen. Vid den senaste ombyggnaden breddades samtidigt vägen. I samband med breddningen flyttades Brostugan från sin plats vid bron till sitt nuvarande läge en bit söderut.

Verandapelare från Stockholms slott

Landskapsarkitekt Walter Bauer utformade markområdet kring Brostugan. Huset konstaterades då vara ett 1700-talshus. Man bedömer att det är den brostuga som byggdes i samband med brobygget på 1780-talet. Verandapelarna har visat sig vara identiska med de pelare som en gång fanns i Rikssalen på Stockholms slott. Tillsammans med mycket annat inredningsmaterial togs de ut till Drottningholm 1788. 1926 moderniserades huset och en veranda byggdes.

Hjalmar Söderberg var sommargäst i Brostugan

Brostugan tjänstgjorde på sin gamla plats fram till 1931 som bostad åt brovakten, vars uppgift var att öppna bron och ta upp broavgiften av de passerande. Den övre våningen uthyrdes till sommargäster och en av de berömda hyresgästerna var Hjalmar Söderberg.

Servering

Brostugan renoverades 1932 av arkitekt Ivar Tengbom. Samma år öppnades en servering som då var utomhus sommartid. Tre generationer i samma familj har arrenderat serveringen fram till 1990, då en ny arrendator tillträdde. Det används nu enbart som servering och kontor.

Huset har putsad sockel av natursten. Källaren är endast en liten krypgrund. Huset är en timrad byggnad som reveterats och avfärgats gul. Knutarna och fönsteromfattningarna är markerade med vitt. Taket är ett valmat sadeltak belagt med tegel.

Del av världsarvet

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt från kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.

Hitta hit

Hitta till Drottningholm/Brostugan

Kärsön, 178 93 Drottningholm

Hitta på Google Maps