Besöksmål Besöksmål

Tumba bruk är öppet för besök. Mer information hittar du här: tumbabruksmuseum.se

Tumba bruk är ett av flera pappersbruk i Sverige. Som Riksbankens pappersbruk har det en unik historia.

1750 startade Riksbanken tillverkningen av pappersframställning vid Tumba bruk och produktionen pågår än i dag. Här har en pappersindustri utvecklats med det främsta syftet att klara de krav som sedelpapperstillverkning ställer. Detta visas inte bara i de färdiga produkterna utan även i den miljö där de skapats. Tryckeriet har funnits i Tumba sedan augusti 1970.

Sveriges Riksbank har sålt produktionen (papperstillverkning och tryckeri) till Crane AB. Övriga byggnader i bruksområdet gavs 2002 i gåva till Statens fastighetsverk som därmed tog över förvaltningen av dessa fastigheter från Riksbanken.

Byggnaderna anpassas till verksamheten

Den långa industriella verksamheten avspeglas i om- och tillbyggnader och nybyggnader för både verksamhet och boende. Till exempel kan nämnas ett lumpskäreri som efter ombyggnad till skola anpassades till butiker och slutligen huvudkontor för Tumba bruk.

1899 beslöt bankofullmäktige att riva de byggnader som inte behövdes. De anläggningar som krävdes skulle däremot underhållas bättre. Detta beslut ledde till att ett antal byggnader revs.

Insmugglade hantverkshemligheter

Tumba bruk är även ett bevis på vad utländsk arbetskraft betytt för landets ekonomiska och kulturella utveckling. Vid produktionens inledningsskede hämtades arbetskraft från Holland som var framgångsrika inom papperstillverkning. Då holländarna inte ville sprida sin kunskap och arbetskraft inom området fick dessa smugglas till Sverige.

Brandskydd viktigt för sedeltillverkningen

Brandskyddet vid Riksbankens sedelpappersbruk i Tumba har ända sedan bruket grundades haft en framträdande roll. För brukets brandförvar uppfördes Spruthuset 1926. Här fanns uppställningsplats för brukets brandbil och förvaringsplats för brandsprutor och annat släckmateriel. Senare kom huset att användas som brandstation av Botkyrka–Grödinge bandförsvar fram till att verksamheten flyttade 1958. De senaste 50 åren har byggnaden använts som förråd.

Spruthust har renoverats och återställts till ursprungligt skick och är numera en självklar del i visningsverksamheten om livet på pappersbruket.

Upplev kulturmiljön i Tumba bruk

Området visar en unik kulturmiljö som berättar historien om Tumba bruk under nästan 250 år. Från 1700-talet finns bostadsbyggnader och odlingsterrasser, en allé samt den stensatta kanalen som Tumbaån flyter i. Den yttre miljön har en parkliknande karaktär.

Fyra av husen har restaurerats till ett modernt museum med utställningar om livet på bruket, tillverkning av handgjort papper och våra sedlars historia. Här finns också kafé, butik och tillfälliga utställningar.

Film om Tumba bruksmuseum som berättar om Sveriges sedelhistoria och om de människor som levt och arbetat på Tumba pappersbruk.

En del av bebyggelsen på Tumba bruk. Till exempel bostadshus, före detta stall, och magasinsbyggnad. Sommar och grönska.

Foto: Åke E:son Lindman

Bilder

Stora stenhuset.

Förvaltarbostaden.

Bostadshus .

Paviljongen.

Hitta hit

Hitta till Tumba bruk

Tumbavägen 5, 14743 Tumba

Hitta på Google Maps