Att färdas genom Hamneda utan att lägga märke till fornlämningar är nästan omöjligt. Gravfälten från järnåldern ligger som en böljande matta längs landsvägen. De sätter sin prägel på landskapet och på byn. Vår historia känns mycket närvarande. På Hamnedas gravfält har man hittat ungefär 170 järnåldersgravar, några av dem är undersökta.

Hamneda ligger söder om Ljungby i västra delen av Kronobergs län. Byarna Hamneda och Ellinge är belägna på var sin sida om ån Lagan och var levande samhällen redan under tidig järnåldern. Landskapet är förhållande vis öppet och flackt och omkring Hamneda finns böljande slättmarker.

Rikt utrustade kvinnogravar på Hamneda gravfält

På Hamneda gravfält finns ungefär 170 gravar från yngre järnåldern. På 1930- och 1950-talen undersöktes ett femtontal av dem. De döda hade bränts och kvar fanns de föremål de efterlevande hade valt att skicka med dem på färden. Tre av gravarna var rikt utrustade kvinnogravar med bronssmycken, glaspärlor, knivar, brynen, sländtrissa och lerkärl. Några andra gravar som innehöll bältesspännen och en metkrok är troligen mansgravar. I de övriga gravarna var föremålen så obetydliga att det inte går att säkerställa om det var mans- eller kvinnogravar.

Hamneda gravfält är en av de fastigheter som Statens fastighetsverk övertog förvaltningen av från Riksantikvarieämbetet i januari 2015.

Hitta hit

Hitta till Hamneda gravfält

Hamnedavägen, 340 13 Hamneda