I världsarvet södra Ölands odlingslandskap finns nio gravfält som Statens fastighetsverk förvaltar.

Gettlinge gravfält

Gettlinge gravfält är en nästan två kilometer lång fornlämning i södra Möckleby socken på södra Öland. Gravfältet är ett av Ölands största och användes i mer än två tusen år. Det tillkom troligen under yngre järnålder och här finns gravskick från bronsålder till början av kristen tid. På gravfältet, som ligger med vacker utsikt längs väg 136, fanns ursprungligen cirka 250 gravar, i dag återstår drygt 200.

Omskrivet men inte så utforskat

Platsen har varit känd i många hundra år. 1634 nämns platsen i historikern Johannes Haquini Rhezelius "Monumenta runica in Ölandia". Carl von Linné lär ha undersökt platsen 1741 och landskapsskildraren Abraham Ahlqvist skrev om Gettlinge 1825. 

Trots att många gravar är plundrade har arkeologer gjort fynd här. På fältets norra del finns lämningar av stor variation. Två stora kalkstenshällar, en 30 meter lång skeppssättning, som består av 23 resta granitblock och två domarringar. Området är annars mycket litet undersökt.

Gettlinge gravfält är en av de fastigheter som Statens fastighetsverk tog över från Riksantikvarieämbetet den första januari 2015.

Seby gravfält. Några av de resta stenarna och högarna. Ovanför gräsheden hänger dramatiska mörka moln.

Seby gravfält på södra Öland är ett av öns mest kända fornlämningsområden från järnåldern. Foto: Anders Glassel

Seby gravfält

Seby gravfält på södra Öland är ett av öns mest kända fornlämningsområden från järnåldern. Här finns förutom 280 gravar, en skeppssättning och en runsten från vikingatiden. Det är ett cirka kilometerlångt gravfält med gravar som består av ett röse, stensättningar, högar, en skeppssättning, kalkstensflisor och resta stenar.

Desutom finns här hällkistor, klumpstenar och en skålgropsförekomst. Den stora variationen på gravformer och det höga antalet gravar tyder på att gravfältet användes under större delen av järnåldern.

Hitta hit

Hitta till Södra Ölands gravfält

Gettlinge/Klinta 112, 380 65 Degerhamn Seby/Seby 135, Degerhamn