Seby gravfält på södra Öland är ett av öns mest kända fornlämningsområden från järnåldern.

Vid Seby gravfält finns förutom 280 gravar, en skeppssättning och en runsten från vikingatiden. Det är ett cirka kilometerlångt gravfält med gravar som består av ett röse, stensättningar, högar, en skeppssättning, kalkstensflisor och resta stenar.

Desutom finns här hällkistor, klumpstenar och en skålgropsförekomst. Den stora variationen på gravformer och det höga antalet gravar tyder på att gravfältet användes under större delen av järnåldern.

Hitta hit

Hitta till Seby gravfält

Seby 135, Degerhamn

Hitta på Google Maps