Gettlinge gravfält är en nästan två kilometer lång fornlämning i södra Möckleby socken på södra Öland. Gravfältet är ett av Ölands största och användes i mer än två tusen år.

På Gettlinge gravfält finns gravskick från bronsålder till början av kristen tid. På gravfältet, som ligger med vacker utsikt längs väg 136, fanns ursprungligen cirka 250 gravar, i dag återstår drygt 200. Trots att många gravar är plundrade har arkeologer gjort många fynd här. På fältets norra del finns lämningar av stor variation. Två stora kalkstenshällar, en 30 meter lång skeppssättning, som består av 23 resta granitblock och två domarringar.

Omskrivet men inte så utforskat

Platsen har varit känd i många hundra år. 1634 nämns platsen i historikern Johannes Haquini Rhezelius "Monumenta runica in Ölandia". Carl von Linné lär ha undersökt platsen 1741 och landskapsskildraren Abraham Ahlqvist skrev om Gettlinge 1825. Området är annars mycket litet undersökt.

Gettlinge gravfält är en av de fastigheter som Statens fastighetsverk tog över från Riksantikvarieämbetet den första januari 2015.

Hitta hit

Hitta till Gettlinge gravfält

Klinta 112, 380 65 DEGERHAMN