I Svärdsjö i Dalarna finns den medeltida byggnaden Isala kungslada. Ladan förknippas med Gustav Eriksson Vasas äventyr i Dalarna vintern 1520–21, då han reste runt för att värva anhängare inför resningen mot Kristian II.

1666 beslöt regeringen att biskopar och landshövdingar skulle inventera landets fornminnen och minnesmärken. Då upptäcktes Isala kungslada.

Det sägs att Sven Elfsson, som ägde ladan, ska ha hjälpt Gustav Eriksson Vasa att gömma sig undan danskarna under vintern 1520–21. Kungen befann sig då i Dalarna för att värva anhängare inför resningen mot Kristian II.

Isala kungslada är timrad med en teknik som användes under senmedeltiden. Därefter har den byggts om vid flera tillfällen och lappats med nytt timmer. Det var när ladan upptäcktes som man även noterade att den var i dåligt skick. Vid flera tillfällen under 1600- och 1700-talen underhölls och renoverades den därför.

Minnessten i porfyr vid Isala kungslada

1787 bekostade Gustav III en upprustning av ladan och reste en minnessten i porfyr vid sidan av den. Att uppmärksamma ladan var ett sätt för kungen att uppmärksamma bönderna i Dalarna. Han beslöt också att anslå en tunna kronospannmål årligen för underhållet av ladan.

Isala kungsladas värde markeras

1885 såldes fastigheten där Isala kungslada ingick till Kopparbergs Hofors Sågerverks AB. Samtidigt fridlyste landshövdingen ladan för att markera dess värde. 1935 blev Isala kungslada statligt byggnadsminne och förvaltas i dag av Statens fastighetsverk.

Minnessten med texten: HÄR TRÖSKADE. GUSTAF ERICSON. FÖRFÖLGD AF RIKETS FIENDER. AF FÖRSYNEN UTSEDD. TILL. FÄDERNESLANDETS RÄDDNING. HANS ÄTTLING 1.SIETTE LED GUSTAF III. LÄT RESA MINNESMÄRKET.

Foto: Thomas Fahlander

Hitta hit

Hitta till Isala kungslada, Svärdsjö

Isala kungslada, 790 23 Svärdsjö