Kungshuset i Lund ligger mitt i universitetsområdet i centrala Lund. Nu utvecklar SFV byggnaden för ge den en central roll i universitetets verksamhet.

 

Projektet innebär en total ombyggnad, inklusive byggnadens installationer. Tillgänglighet, brandskydd och ventilation ses över vid ombyggnaden så att den uppfyller lagkrav. Kungshuset är statligt byggnadsminne och dess värden tas väl om hand i projektet.

Ombyggnaden beräknas starta under våren 2022 och färdigställas under 2023.

Den bastanta spiraltrappan av trä i Kungshusets torn.

I Kungshusets torn finns en bastant trappa av trä. . Foto: Peter Westrup

Vid utgrävningar under huset hittades rester från den gamla ärkebiskopsborgen. Lund fick tillstånd att tillsätta en ärkebiskop på 1100-talet. Då började domkyrkan byggas, och även en ärkebiskopsborg. 

Utgrävningar under golvet som visar jordlager och gamla tegelstenar.

Arkeologiska fynd som hittats under Kungshuset. . Foto: SFV/Stefan Larsson

Kontakt