• Fotograf: Lars-Erik Berglund

    Botaniska trädgården, bild tagen från Uppsala slott

  • Fotograf: SFV

    Delar av Lindboskén som ska återplanteras, här med omfattande skador på stammarna.

Förnyelse av Lindboskén

Under hösten 2016 till våren 2017 i Uppsalas botaniska trädgård fick 144 nya parklindar och lindhäckar ersätta de befintliga från 1970-talet. Dessa hade en genetisk skada som orsakat invuxen bark och sår på grenar och stammar. Deras tillstånd har observerats under flera år och skicket av dem hade alltmer försämrats.

Parklindar som blev sjuka och skadade

Skälet till det omfattande trädförnyelsearbetet som Statens fastighetsverk (SFV) genomfört, i nära samarbete med Uppsala universitet, var stora skador på träden. Dessa yttrade sig bland annat i invuxen bark, sår och kräfta i trädkronorna och på stammarna, vilket gjorde träden sköra och svåra att sköta. Statens fastighetsverk arbetar aktivt med att vårda och bevara våra parker och trädgårdar. Efter att skadorna på flera parklindar i Lindboskén upptäckts, har SFV och personalen i Botaniska trädgården haft dem under uppsikt. Tyvärr hade tillståndet försämrats så mycket att vi blev tvungna att förnya boskén. Detta för att den skulle återfå sin form och bli säker och fin igen.

Det var sammanlagt 128 parklindar som tog ned. De ursprungliga 144 parklindarna planterades vid en omfattande restaurering av trädgården så sent som på 1970-talet. Just de här träden levererades från samma plantskola som andra lindar som planterades i ett antal barockalléer vid den här tiden. Tyvärr har det visat sig att träden var av en dålig "parklindstyp", vilket skapat problem också på andra platser.

Trädförnyelsen

Arbetet som utfördes i två etapper startade i mitten av september 2016 med att de skadade lindarna fälldes, lindhäckarna togs bort och schakt togs upp för nya växtbäddar. De botaniska sortimenten (buskar och träd) som finns inom gräsytorna i lindboskén, lämnades till större delen orörda. Våren 2017 planterades nya parklindar och häckar, en bevattningsanläggning slutfördes och marken återställdes.

De nya parklindarna var cirka 6-7 meter höga med ett stamomfång på cirka 25-30 cm. De uppbyggnadsbeskärdes och formades så att de åter bildar en sammanhängande boské. Som vanligt får man ha lite tålamod då det kommer till träd, men eftersom lindarna är relativt stora då de planteras kommer det snart att bli riktigt fint igen.

Botaniska trädgårdens historia

År 1655 anlades Uppsalas första Botaniska trädgård i stadsdelen Svartbäcken, i dag känt som Linnéträdgården, av Olof Rudbeck d.ä. Han ansvarade även för att 1665 -1702 uppföra Uppsala slottsträdgård till en barockträdgård efter Jean de la Vallées planer. Slottsträdgården omformades vid mitten av 1700-talet efter Carl Hårlemans plan med en franskinspirerad barockform som finns här än i dag.

Efter den stora stadsbranden i Uppsala 1702 förföll den Botaniska trädgården i Svartbäcken. Kung Gustav III donerade därför slottsträdgården till Uppsala universitet att istället använda som botanisk trädgård. Uppsala slottsträdgård blev därmed den nya Botaniska trädgården du kan strosa runt i en dag som denna.

Läs mer om Botaniska trädgården i Uppsala här.