• Fotograf: Mikael Traung

    Snäckformad stendetalj till kvarteret Rosenbad.

  • Fotograf: Mikael Traung

    Stenarna huggs vid ett huggeri i Hannover.

Renovering av Rosenbad

Statens fastighetsverk förvaltar tio kvarter i Södra Klara. Under 2000-talet har flera byggnader renoverats och nu är det dags att renovera kvarteret Rosenbad. Det finns stort behov av att modernisera klimatanläggningen och tekniska installationer. Renoveringen kommer även att omfatta en förbättring av tillgänglighet, logistik och ytskikt.

Kvarteret Rosenbad uppfördes som bankpalats mellan åren 1895-1900. I början av 1980-talet flyttade Regeringskansliet in. Sedan dess har bara vanligt underhållsarbete genomförts i byggnaden varför det nu är nödvändigt med en genomgripande renovering.

Genom renoveringen ska Regeringskansliet som hyresgäst erbjudas funktionella, säkra, energieffektiva, representativa och flexibla lokaler. Ett annat viktigt mål för Statens fastighetsverk är att säkerställa en rationell drift och en bra framtida förvaltning. De åtgärder vi nu genomför ska ha ett 20 till 30 år långt perspektiv.

Renoveringen av Rosenbad påbörjades i januari 2019 och planeras vara klar hösten 2021. Under renoveringen har verksamheten flyttat till andra lokaler i Regeringskvarteren.

Det kommer vara mycket transporter med tunga fordon varje dag som kör in Fredsgatan och runt Rosenbadsparken med rivningsavfall och leveranser.

Montering av hinder för obehörig trafik vid Rosenbad

På uppdrag av Regeringskansliet utför Statens fastighetsverk gatuarbeten med att montera hinder för obehörig trafik vid Rosenbad i Stockholm. Arbetet med att montera farthinder pågår vid Gustav Adolfs torg. Gatuarbetena beräknas vara klara till våren 2020.

Renovering av fasad och restaurering av sten

Redan nu pågår arbeten med fasaderna och restaurering av stendetaljer. Fasaden mot Rosenbadsparken och Strömgatan åtgärdades 2015 och nu pågår arbete på delen mot Drottninggatan och Fredsgatan. Här finns många utsmyckningar av sandsten. Stenar som behöver nyhuggas har gjutits av och nu tillverkas de vid ett stenhuggeri i Hannover.