Värdig Entré ­ kulturarv för alla

Statens fastighetsverk har tillsammans med föreningen Design for All Sverige och Stockholms stad genomfört utvecklingsprojektet Värdig entré.

Utgångspunkten för samarbetsprojektet Värdig Entré är att alla ska kunna använda samma entré och göra det med värdighet. Oavsett om besökare kommer med rullstol, rullator eller drar en barnvagn ska de inte hänvisas till en ingång på baksidan av huset eller att använda varuhissen. Entrén ska vara värdig för såväl besökare som byggnaden i sig.

Konkreta resultat av projektet Värdig Entré är i dag att Liljevalchs konsthall och Boställshusen på Skeppsholmen, med Hotel Skeppsholmen som hyresgäst, är fullt tillgängliga för alla besökare.

Inspiration och lärdomar från Värdig entré - folder och film

Folder om Värdig entré - en skrift om innovation och allas rätt att gå genom samma dörr (PDF-dokument, 9,0 MB)

Bläddringsbar version: Värdig entré - en skrift om innovation och allas rätt att gå genom samma dörr, länk till bläddringsbar pdf

Från idé till värdig entré - en innovationsprocess
Filmen beskriver en innovationsprocess, om tillgänglighet i kulturarvsmiljö

Nyckelord för Värdig Entré

Nytänkande - värdighet - mervärde - trygghet - tillgänglighet

Kulturarv för alla

Många av våra kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer kom till under medeltiden och århundradena därefter då de ofta symboliserade makt och var otillgängliga som borgar. Under 1900-talet har samhällets människosyn radikalt förändrats. Vårt kulturarv ska vara öppet och tillgängligt för alla - det har riksdagen beslutat. Därför är behovet stort av arkitektoniska och väldesignade tekniska lösningar och som kan ge alla möjligheter att besöka offentliga byggnader, lösningar som samtidigt tar hänsyn till kulturhistoriska värden.

Samarbetsprojekt över gränser

Värdig Entré är ett samarbetsprojekt mellan Statens fastighetsverk (SFV), Stockholms stad och föreningen EIDD Design för Alla Sverige. Målet är att förena behovet av tillgänglighet med innovativa och estetiska lösningar som respekterar historiskt känsliga miljöer. Projektet utgår från behoven av tillgänglighet i fyra specifika miljöer i Stockholm som ägs av SFV och Stockholms stad.

Dessa är Boställshusen på Skeppsholmen, ombyggda till Hotel Skeppsholmen som öppnade i slutet av 2009, och Södra Bankohuset, världens äldsta riksbanksbyggnad i Gamla Stan, som numera är huvudkontor för SFV samt Liljevalchs konsthall på Djurgården och Stockholms Stadshus.

Samarbete mellan olika grupper

Industridesigner, antikvarier och arkitekter samarbetar för att hitta högkvalitativa lösningar för dessa objekt som står i paritet med byggnadernas arkitektoniska värden. Samarbetet omfattar också personer med funktionsnedsättning och som ger värdefulla erfarenheter för att nå målet tillgänglighet för alla.

Ambitioner och mål

Initiativtagarna, som också är ledningsgrupp för projektet Värdig Entré, vill samtidigt stimulera industrin att utveckla funktionella och estetiska produkter som är anpassade för kulturhistoriska miljöer. Ledningsgruppen representerar två av Sveriges största beställare av lösningar för tillgänglighet (SFV och Stockholms stad) och är övertygad om att behovet av sådana produkter kommer att öka i framtiden, både i Sverige och utomlands.