• Etapp 1 av vindkraftparken i Blaiken invigdes 2013 med 26 vindkraftverk. 23 stycken driftsattes under 2014. Nu är 79 av planerade 88 vindkraftkraftverk i drift. Fotograf: Per Sandberg

    Etapp 1 av vindkraftparken i Blaiken invigdes 2013 med 26 vindkraftverk. 23 stycken driftsattes under 2014. Nu är 79 av planerade 88 vindkraftkraftverk i drift.

Vindkraft på SFV:s marker

På SFV:s mark i Blaiken byggs en av norra Europas största vindkraftparker. Planen är att bygga totalt 100 vindkraftverk, varav 88 ska stå på SFV:s mark. Upplåtelse av marken är ett sätt för SFV att arbeta med hållbarhet, miljö och energi.

SFV bidrar till riksdagens mål

Riksdagen har beslutat om att bygga ut vindkraften i Sverige. SFV bidrar till detta genom att upplåta lämplig mark.

- Det är viktigt att vi som stor statlig markförvaltare kan bidra med mark till produktion av vindkraft-el, säger Per Sandberg, ansvarig för vindkraft inom SFV. Det här är den första vindkraftparken på SFV:s mark.

Blaiken

Blaiken är ett lågfjällsområde som ligger mellan Sorsele och Storuman i Västerbottens län. Vid vindmätningar har det visat sig vara väldigt väl lämpat för vindkraft - här blåser det i genomsnitt 7,5-8 m/s. När vindkraftparken är klar kommer här finnas 100 kraftverk, varav 88 kommer att stå på mark som förvaltas av SFV. Byggtiden beräknas till åren 2010-2016/17. Fullt utbyggd kommer vindkraftparken producera 630 GWh el per år, vilket motsvarar förbrukningen i runt 130 000 lägenheter eller mer än dubbelt så mycket som SFV:s förbrukning.

SFV:s roll i vindkraftsutbyggnad

År 2009 genomfördes en studie av tänkbara och lämpliga områden för vindkraft inom SFV:s markinnehav. Totalt identifierades 31 områden som bör utredas närmare. Blaikenområdet omfattades dock inte av studien, utan kom i SFV:s ägo först 2010 efter ett markbyte med Naturvårdsverket.

SFV ska inte projektera eller äga vindkraftverk, utan endast upplåta mark för vindkraftproduktion. I Blaiken är det Fortum och Skellefteå Kraft som i det gemensamma bolaget BlaikenVind AB bygger och äger vindkraftsparken.

När de 88 vindkraftverken är färdigbyggda kommer de att producera ca 630 GWh/år. Hittills har vi satt i drift 79 vindkraftverk. Resterande nio driftsätts i slutet av 2016.