Helgostipendier

Stipendier ur Helgo Zettervalls fond delas ut för utbildning-, forskning- och utvecklingsprojekt inom arkitekturområdet. Du som är student vid en teknisk högskola, doktorand, forskare eller praktisk verksam kan söka. Skicka din ansökan senast den 1 juni 2016.

  • Stipendier för byggnadskonstens utveckling

Statens fastighetsverk disponerar del av avkastningen från Helgo Zettervalls fond "till främjande av den svenska byggnadskonstens utveckling". Stipendier delas årligen ut för utbildnings-, utvecklings- och forskningsprojekt inom arkitekturens område.

Villkor

Studerande vid tekniska högskolor (eller motsvarande) som fullgjort den teoretiska delen av studierna, doktorander, forskare, praktiskt verksamma, organisationer med flera kan söka stipendieum. Stipendiater skall vara bosatta och verksamma i Sverige. Medel utgår inte för löne-, mat eller traktamentskostnader.

Vid bedömningen prioriteras ansökningar där resultatet avses spridas och bidra till kunskapsuppbyggnad om, och utveckling av den svenska byggnadskonsten.

Ansökningsperiod 2016

Ansökan ska ha inkommit senast den 1 juni 2016.
Beslut om stipendier kommer i mitten av augusti och bifall utbetalas i slutet av augusti-september.

Riktlinjer för tilldelning av stipendier av medel ur stiftelsen

Ansökan

Ansökningsblankett för stipendier ur Helgo Zettervalls fond

Betyg från högskola eller universitet ska för studerande respektive doktorand bifogas samt yttrande av institutionsföreståndare, handledare eller annan med kännedom om projektet och om sökandens kompetens.

Märk kuvertet "Stipendieansökan Helgo" och skicka till:
Statens fastighetsverk
Box 2263
103 16 STOCKHOLM

Ansökan ska ha inkommit senast den 1 juni 2016.

Om Helgo Zettervalls fond

Stiftelsen Helgo Zettervalls fond tillkom 1955, då Helgo Zettervalls son Folke och dennes maka Elin testamenterade sin kvarlåtenskap till Byggnadsstyrelsen för att bilda en fond till minne av Helgo Zettervall. 1993 övertog Statens fastighetsverk ansvaret för fonden.

Vem var Helgo Zettervall?

Helgo Zettervall (1831-1907) var arkitekt, professor vid Konstakademien från 1881 och chef för Överintendentsämbetet 1882-1897.

Zettervall efterlämnade en mycket stor och imponerande produktion, bland annat restaureringarna av Lund, Skara och Uppsalas domkyrkor. Bland nybyggnader kan nämnas Allhelgonakyrkan i Lund, Matteuskyrkan i Norrköping, Oskar Fredriks kyrka i Göteborg, Skara läroverk, Bolinderska huset, Norra Latin i Stockholm och Lunds Universitetsbyggnad.

Tidigare stipendiater

Nedan publiceras de stipendiater och projekt som fått stipendiet.