Stipendier för din utveckling inom byggnadskonsten

Statens fastighetsverk delar ut stipendier ur Helgo Zettervalls fond för projekt inom arkitekturområdet och resestipendier för studier utomlands från Stiftelsen von Rothsteins donationsfond.

Stipendier för byggnadskonstens utveckling - Helgo Zettervalls fond

Statens fastighetsverk disponerar del av avkastningen från Helgo Zettervalls fond "till främjande av den svenska byggnadskonstens utveckling". Stipendier delas årligen ut för utbildnings-, utvecklings- och forskningsprojekt inom arkitekturens område. Sista ansökningsdag för stipendiet är 1 juni 2016.

Ansökan och villkor för Helgostipendier

Resestipendier från Stiftelsen von Rothsteins donationsfond

Resestipendier för studier utomlands från Stiftelsen von Rothsteins donationsfond. Sökande ska vara anställd vid Boverket, Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk eller länsstyrelserna. Ansökan ska vara SFV tillhanda 16 februari 2017.

Läs mer om resestipendier ur Stiftelsen von Rothsteins donationsfond