Nominerade till Helgopriset

Gamla riksarkivet, No Picnic, Bostadsområde Säteriet, Årsta kyrka och Kalmar slott har alla chans att vinna Helgopriset 2013, Sveriges största arkitekturpris. Det står klart sedan Statens fastighetsverk avslutat första delen av sitt juryarbete. Vem som står som segrare avslöjas på Arkitekturgalan den 8 november.

Spännvidden bland de inlämnade förslagen har varit stor. Allt från små precisa tillägg i en historisk miljö till omfattande restaureringsarbete. En del förslag har varit stora tillbyggnader till befintliga byggnader, andra är betydligt mindre och har genom skickligt arbete gjorts närmast osynliga för ögat. Även geografiskt har spridningen varit stor.

De nominerade är:

Gamla riksarkivet, Riddarholmen, Stockholm

Gamla riksarkivet i Stockholm är nominerad till Helgopriset 2013.

Riksarkivets exeptionella kvaliteter av en till stor del oförändrad institutionsbyggnad från förra sekelskiftet har tagits till vara genom ett omsorgsfullt arbete där de bevarade ytskikten får berätta en vacker och mycket suggestiv historia. Nödvändiga installationer för el, ventilation och sprinkling har tillförts med sträng ordning och diskreta ingrepp. Fönstren av stål har renoverats och kompletterats utifrån krav på underhåll och klimat.

Byggår: 1887 – 1890
Arkitekt: Axel Fredrik Nyström
Tillägg/ombyggnad

År: 2009-2011
Arkitekt: Margareta Källström - AIX Arkitekter AB
Byggherre: Statens fastighetsverk

Riksarkivet nomineras till Helgopriset 2013 för en mycket skickligt utförd renovering som har lyckats bevara atmosfären i en orörd miljö.

No Picnic, Storgatan 23, Stockholm

Ett äldre stall har byggts om till ett modernt kontor. Utifrån krav på bevarande av äldre byggnadsdelar och verksamhetens program har en häpnadsväckande ny miljö skapats. En fyndig rumsorganisation överlagrar de gamla konstruktionerna till en ny övertygande helhet. Detaljutformningen är precis och välgjord. Ett genomförande in till minsta biutrymme som inte lämnar något till slumpen. Kulörer och materialval spelar ut modernitet och ålder.

No Picnic

Byggår: 1799
Byggherre: G.Snoilsky
Tillägg/ombyggnad
År: 2010-2011
Arkitekt: Jonas Elding, Johan Oscarson, Gustaf Karlsson, Yuko Maki, Jonas Frick, Elding Oscarson
Byggherre: No Picnic AB

No Picnic nomineras till Helgopriset 2013 för mycket väl gestaltade moderna rum i en gammal byggnad

Bostadsområde Säteriet Mölnlycke, Härryda

Säteriet i Mölnlycke

En välbekant typ av bostadsområde från miljonprogrammet har renoverats med enbegränsad budget och i nära samarbete med hyresgästerna. Renoveringen tar till vara områdets grundläggande kvaliteter och robusta ordning. Gamla betongelement med frilagd ballast har rengjorts och lyfts fram genom ett kontrasterande spel med nya material. En ny indelning av marken med uteplatser närmast husen har utvecklat utemiljön.

Byggår: 1968-1972 (Råda bostadsområde)
Arkitekt: Göteborgs Förorters Arkitektkontor
Tillägg/ombyggnad

År: 2009-2013
Arkitekt och projektgrupp: Anders Eloff, Petter Lodmark, Nisse Hassellöf, Jenny Ström Hansson, Oscar Carlsson och Mattias Joklint, QPG Arkitektur AB
Byggherre: Förbo AB

Säteriet nomineras till Helgopriset 2013 för en renovering som med små medel visar på och utvecklar kvaliteter i ett miljonprogramsområde.

Årsta kyrka , Stockholm

Säteriet i Mölnlycke

En kyrksal har fogats till ett församlingshem från sextiotalet. Utformningen av kyrkan har utgått från församlingshemmets tidstypiska och lite anonyma byggnad i mörkt tegel och betong. Övergången mellan de två byggnaderna är en intrikat sammanvävning som givit nya tydliga och efterlängtade rumsbildningar. Nybyggnaden är väl formad och utförd in i minsta detalj.

Byggår: 1969
Arkitekt: Göran Dahlstrand
Tillägg/ombyggnad
År: 2010- 2011
Arkitekt: Johan Celsing, IbbBerglund, Anders Rosenberg,
SvenEtzler och Eyvind Bergström. Johan Celsing Arkitektkontor AB
Byggherre: Enskede-Årsta församling, Svenska kyrkan

Årsta kyrka nomineras till Helgopriset 2013 för en tillbyggnad som utvecklar och skapar en ny mycket välformad helhet.

Kalmar slotts hiss, Kalmar

Hiss utanför Gröna salen i Kalmar slott.

Den grannlaga uppgiften att infoga en hiss för tillgänglighet i den annars till större delen orörda borgen har genomförts med exakthet och skicklighet. Med sitt ljusspel av färgat glas och sina välavvägda detaljer framstår hissen som ett modernt tillskott som berikar den gamla miljön.

Läget för hissen i anslutning till huvudtrappan har valts utifrån hierarkin i byggnadens givna rörelsemönster. Den nya hissen är det senaste ledet i en serie av välgjorda mindre tillägg i byggnaden.

Byggår: borg 1100–1200-tal, ränessansslott 1540–59
Arkitekt från 1553: Jacob Richter och bröderna Pahr
Tillägg/ombyggnad
År: 2011
Arkitekt: Erik Wikerstål, Wikerstål Arkitekter AB
Byggherre: Statens fastighetsverk

Kalmar slotts hiss nomineras till Helgopriset 2013 för en väl gestaltad och genomförd lösning av en mycket svår uppgift.