• Canberra, innerdörrar. Fotograf: Morteza Taheri

    Canberra, innerdörrar.

  • Sveriges ambassad i Canberra. Fotograf: SFV

    Sveriges ambassad i Canberra.

  • Fotograf: SFV

Canberra, ambassadanläggning

Sveriges ambassad i Canberra har ett svenskt uttryck men är anpassad efter australiensiska förhållanden. Resultatet blev mycket lyckat och 1952 fick den svenska ambassadbyggnaden "Sir Sulman Award for Public and Monumental Buildings". 2017 nominerades renoveringen av ambassadanläggningen till

Arkitektur med svenska drag

Den svenska ambassaden är ritad av arkitekterna Peddle,Thorp och Walker från Sydney i samarbete med den svenska arkitekten E G H Lundquist, vars skisser låg till grund för arbetet. Byggnaden har ett svenskt uttryck men är anpassad efter förhållandena i Canberra. Resultatet blev mycket lyckat. 1952 fick den svenska ambassadbyggnaden priset "Sir Sulman Award for Public and Monumental Buildings". Det var den första byggnaden i Canberra att ta emot det prestigefyllda priset och arkitekterna fick guldmedalj för sina insatser.

Renoveringen 2015 uppskattad

Byggnadernas karakteristiska svenska arkitektur har integrerats väl med de förhållanden som råder på den vidsträckta tomten. Både svenska och australiensiska material och hantverk har använts. Få exteriöra och interiöra förändringar har skett sedan byggnaderna ursprungligen uppfördes. När en genomgripande renovering gjordes 2014-2015 var den efterlängtad. Kansliet har däremot genomgått en del interiöra förändringar genom åren. Myndigheterna ställde ursprungligen krav på att den svenska personalen skulle bo i anläggningen. Sedan det kravet tagits bort och de flesta nu bor utanför anläggningen så har kanslifunktionerna successivt tagit över de forna bostäderna. Den stora renoveringen nominerades till National Architecture Awards 2017 under rubriken Heritage. Renoveringen gjordes i samarbete med det lokala arkitektkontoret Guida Moseley Brown Architects.

Mer tillgängligt residens och kansli

2004-05 gjordes viss invändig upprustning i residenset och därefter var det terrassernas tur. De byggdes om för att bli mer flexibla vid olika typer av evenemang. Samtidigt gjordes residenset tillgängligt för personer med funktionshinder. Alla arbeten utförs i samråd med lokala myndigheter för att säkerställa att byggnadernas värden bibehålls. Renoveringen 2014-15 var den första genomgripande sedan huset byggdes, SFV bytte då ut alla installationer för el och VVS och installerade centralkyla. Ytskikten renoverades eller byttes ut, från trägolv och interiör stentrappa till nytt exteriört koppartak och återställning av fasadkulören till originalets vita. Tillgänglighetsarbeten var också i fokus. Ambassaden har en ny ramp in till kansliet. Läs mer om renoveringen.

Canberras största solpaneler

Solcellerna i trädgårdens ena hörn.Solcellerna i trädgårdens ena hörn.Solpaneler utplacerade på den stora tomten täcker ambassadens energibehov. Solpanelerna är monterade på en ställning på marken och är med sin yta 24 meter x 3,2 meter till ytan den största i Canberra. Solpanelerna levererar el året runt.

Läs mer: http://www.sfv.se/globalassets/kulturvarden/2015_4/sidor_16-19_svensk_glans_i_nybyggarland_kv4_2015.pdf (PDF-dokument, 698 kB)

Adress

Adress:

5 Turrana Street

Canberra

Fakta

Byggår:
1951
Arkitekt:
Peddle, Thorp och Walker, Renoveringen 2015 gjordes i samarbete med det lokala arkitektkontoret Guida Moseley Brown Architects.
Hyresgäst: