Drottningholm/ Karamellan

Det är helheten som gör Drottningholm till en internationell attraktion – det är det bäst bevarade exemplet på ett kungligt slott uppfört på 1700-talet i Sverige. Runt slottet finns byggnader som på olika sätt haft viktiga funktioner.

Drottningholmspaviljonen - eller Karamellan som byggnaden kom att heta - uppfördes troligen under senare hälften av 1800-talet, exakt datum är inte känt. Ursprungligen var det ett schweizeri, vilket var benämningen på ett finare café som även serverade alkohol. Schweizerier fanns i många offentliga parker under 1800-talet. Namnet Karamellan var etablerat redan vid förra sekelskiftet.

Byggnaden har även kallats Landelius konditori efter hovkonditor J C Landelius som drev rörelsen här fram till 1913. Byggnaden fick sitt nuvarande utseende vid en ombyggnad 1903. Verandan glasades in under 1900-talets första decennier.

Besökscenter med butik och café

Karamellan - Drottningholms nya besökscenter.Idag är Karamellan besökscentrum med butik, biljettförsäljning och informationsavdelning för världsarvet Drottningholm. Här hittar du som besökare information om allt du kan se och göra på Drottningholm. Byggnaden rymmer även Drottningholms slottscafé.

Modern renovering bakom bevarad fasad

2008 köpte Statens fastighetsverk Karamellan för att i samarbete med Drottningholms slottsförvaltning och slottsteater renovera byggnaden till ett nytt besökscentrum. Karamellan är inte klassat som byggnadsminne men eftersom huset är en del av den skyddade miljön ute på Drottningholm valde Statens fastighetsverk att bevara exteriören. Invändigt krävdes det en större förändring för att åstadkomma ett modernt och tillgängligt besökscentrum. För att få rymd och ljus i byggnaden togs till exempel hela övervåningen bort.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Drottningholms slott 10

Drottningholm
59.3234, 17.8882 15

Fakta

Byggår:
Senare hälften av 1800-talet
Hyresgäst:

Drottningsholmsappen

Promenera i Drottningholms slottspark med en egen guide i mobilen! Ladda ner Drottningholmsappen och hitta nya stigar.

Världsarvet Drottningholm

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.