• Vakttältet vid Drottningholm Fotograf: Åke Eson Lindman

    Vakttältet vid Drottningholm

Drottningholm/ Vakttältet vid Kina slott

Vakttältet skulle lika ett härläger i fält. Det som skulle likna tältduk är tillverkat av dekorerad plåt.

Nu en utställningslokal

Vakttältet.VakttältetVakttältet, eller Corps de Gardebyggnaden, uppfördes på Gustav III:s uppdrag efter ritningar av Carl Fredrik Adelcrantz 1782. Tältet lär ha byggts för vaktmanskapet vid Kina slott, men troligare är kanske att det i stället användes som förläggning för de kompanier som förlades vid Drottningholm sommartid för arbete huvudsakligen i parken. Samtidigt som tältet uppfördes rev man Corps de Gardebyggnaden som var belägen mellan slottet och bron. Under 1800-talet har byggnaden fungerat som förläggning för olika vaktstyrkor och manskap som deltog i infanteriskolan. Det har sedan varit förråd. Inför sommaren 1996 ställdes tältet i ordning som utställningslokal.Utställningen i vakttältet.Utställningen i vakttältet.

Vakttältet är en träkonstruktion på gråstensgrund med ena långsidan och gavlarna är klädda med plåt. Det brutna sadeltaket är belagt med förtennad plåt. Byggnadens mitt är i två plan med kök på bottenplanet och sovplatser för gardet på övre planet. Sidopartierna är i ett plan med var sitt rum. Fönstren vetter mot baksidan. Längs takfallet löper en lambrekäng med tofsar tillverkade i plåt. Plåtväggarna målades randiga för att understryka tältanslaget. Under några decennier var Vakttältet målat i grönt och vitt, men har nu sina rätta färger, blått och vitt.

Vakttältet är statligt byggnadsminne.

Vad är ett Världsarv?

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.

Tillgänglighetsanpassat informationsmaterial

För att öka tillgängligheten till Drottningholmsområdet har Statens fastighetsverk tagit fram ett antal foldrar med punktskrift och en taktil karta. Foldrarna finns i Vakttältets utställningslokal. I parken finns dessutom informationstavlor där gångvägarnas lutningsgrad är angivna.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Drottningholmsparken

59.31823 , 17.87778

Fakta

Byggår:
1782
Arkitekt:
Carl Fredrik Adelcrantz

Drottningsholmsappen

Promenera i Drottningholms slottspark med en egen guide i mobilen! Ladda ner Drottningholmsappen och hitta nya stigar.

Världsarvet Drottningholm

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.