• Svarvarverkstaden Fotograf: SFV

    Svarvarverkstaden

Drottningholm/ Svarvarverkstaden

Paviljongen användes av Kung Adolf Fredrik som hade smedja, snickarbänk och svarvstol i huset.

Adolf Fredrik var en hantverksroad kung

Byggnaden uppfördes som en kompletterande paviljong till det första Kina slott någon gång på mitten av 1700-talet. Den målades med ett korgflätsmönster i likhet med den första huvudbyggnaden men målades senare i överensstämmelse med den nya huvudbyggnaden. På mitten av 1800-talet inreddes huset som bostad för vaktmästaren vid Kina slott.

En del av svarvutrustningen finns kvar men förvaras på annan plats.

Svarvarverkstaden är en träkonstruktion med putsad mur. Den är uppförd i ett plan med en hög mur åt norr där backen sluttar. Gråstensgrunden är putsad och avfärgad. Huset kröns av ett torn i träkonstruktion. Takplåten är grönmålad. Tak och ytterväggar har många dekorativa detaljer i likhet med övriga byggnader vid Kina slott.

Byggnaden är inredd som bostad.

Svarvarverkstaden är statligt byggnadsminne.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Drottningholmsparken, Kina slott

Drottningholm
59.3176, 17.8784 14

Fakta

Byggår:
1700-talet

Drottningsholmsappen

Promenera i Drottningholms slottspark med en egen guide i mobilen! Ladda ner Drottningholmsappen och hitta nya stigar.

Världsarvet Drottningholm

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.