Drottningholm/ Slottsstallet

Det är helheten som gör Drottningholm till en internationell attraktion – det är det bäst bevarade exemplet på ett kungligt slott uppfört på 1700-talet i Sverige. Runt slottet finns byggnader som på olika sätt haft viktiga funktioner.

Tre byggnader av Hårleman och Adelcrantz

Den västliga av de tre vinkelställda längorna byggdes 1737 efter ritningar av Carl Hårleman. 1770-77 tillkom de två stallängorna ("svarta stallet" och "grå stallet") som är grunden för den befintliga högvakts- och stallflygeln, där stallen senare blivit garage.

Adelcrantz har troligen ritat de nya stallängorna. Arkitekten Carl Fredrik Palmstedt ritade flera förslag till ombyggnad av stallet 1787, som inte förverkligades, men ligger nära det som kom att genomföras. Mittdelen byggdes på med två plan och den här delen inreddes som högvaktsbyggnad. Ombyggnaden gjordes i samband med att högvaktsflygeln, det sk Corps de Gardet, revs 1787. Den låg som en flygel från slottet ner mot vattnet, mittemot denna byggnad. Gustav III byggde då bron och ville förmodligen inte att slottet skulle skymmas av någon byggnad när man närmade sig den vägen.

Slottsstallet på Drottningholm.Stallen är uppförda i tegel på gråstensgrund. Corps de gardet i mittlängan utgör den högre delen av byggnadens mittersta del. Den visar en fasad med indragen kolonnportik och rusticerade murytor. Baksidan är helt slätputsad. Källare saknas. Corps de gardet är uppfört i tre plan, stallängorna i ett plan. Mittendelen har mansardtak, den östra stallängan har sadeltak och den västra pulpettak. Taken är plåtklädda.

Numera garage

I bottenplanet fanns rum för officerare och båtsmän, mellanvåningen rymde bostad för slottsförvaltare och oldfru fram till 1900-talets mitt, och det övre planet inreddes med 13 kamrar till samma behof som...uti gamla Corps de Gardet. Idag inkvarteras där 28 vakthavande militärer.

Stallen byggdes om till garage 1928 och är statligt byggnadsminne.

Del av världsarvet

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt från kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Drottningholms slott

Drottningholm
59.3228, 17.8878 14

Fakta

Byggår:
1737 och 1770-77
Arkitekt:
Carl Hårleman 1737, troligen Carl Fredrik Adelcrantz 1770-77

Drottningsholmsappen

Promenera i Drottningholms slottspark med en egen guide i mobilen! Ladda ner Drottningholmsappen och hitta nya stigar.

Världsarvet Drottningholm

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.