Drottningholm/ Slottsköket

Det är helheten som gör Drottningholm till en internationell attraktion – det är det bäst bevarade exemplet på ett kungligt slott uppfört på 1700-talet i Sverige. Runt slottet finns byggnader som på olika sätt haft viktiga funktioner, hur triviala de än kan verka.

Detta kök ersatte ett tidigare som legat öster om det första Kina slott. Det nya köket byggdes samtidigt som Confidencen. Som brukligt var placerades det på behörigt avstånd från huvudbyggnaden, man ville ha både brandsäkerhet och social avskildhet, men i direkt anslutning till Confidencen. Mellan byggnaderna fanns ett litet tak som nu saknas.

Stor leverans av husgeråd 1762

Arkivet vittnar om en stor leverans av husgeråd till köket vid Kina slott 1762 och ger årtalet då det stod klart. Det är oklart hur länge köket var i bruk. Om det användes under 1800-talet har det varit sporadiskt.

Byggnaden är murad i gråsten och har två eldstäder. Den innehåller tre rum och ett tillbyggt förråd i samma material. Yttertaket är täckt med svartmålad plåt. Invändigt har två spishällar bevarats och en rad ålderdomliga glödgropar för kokning och stekning övar stenhällarna.

Sedan 1950-talet driver den förra vaktmästarfamiljen café i köket, nu i andra generationen.

Slottsköket är statligt byggnadsminne.

Del av världsarvet

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Drottningholmsparken, Kina slott

Drottningholm
59.3175, 17.8776 14

Fakta

Byggår:
Mitten av 1700-talet

Drottningsholmsappen

Promenera i Drottningholms slottspark med en egen guide i mobilen! Ladda ner Drottningholmsappen och hitta nya stigar.

Världsarvet Drottningholm

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.