Drottningholm/ Silverkammaren

Det är helheten som gör Drottningholm till en internationell attraktion – det är det bäst bevarade exemplet på ett kungligt slott uppfört på 1700-talet i Sverige. Runt slottet finns byggnader som på olika sätt haft viktiga funktioner.

Byggnaden uppfördes samtidigt som Kina slotts huvudbyggnad, det vill säga 1762-69, och kallades redan då för Silverkammaren. Den skulle fungera som förvaringsrum för fatburen, men av inventeringarna framgår att det var ett sällskapsrum där man hade spelbord och ett fortunaspel. Troligen utnyttjades byggnaden som en extra matsal när det var många gäster vid festerna som hölls vid Kina slott.

Sällskapsrum

Silverkammaren är murad på gråstensgrund och uppförd i tegel. Källaren är välvd. Byggnaden är uppförd i ett plan och innehåller ett enda rum med öppen spis. I likhet med övriga hus vid Kina slott har byggnaden många originella och dekorativa detaljer, till exempel staket och flammor på taket och gipsornament över dörrar och fönster.

Byggnaden är statligt byggnadsminne.

Del av världsarvet

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Drottningholmsparken, Kina slott

Drottningholm
59.3171, 17.8780 14

Fakta

Byggår:
1762-69

Drottningsholmsappen

Promenera i Drottningholms slottspark med en egen guide i mobilen! Ladda ner Drottningholmsappen och hitta nya stigar.

Världsarvet Drottningholm

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.